Linh Mục Tu Sĩ Cuba

ủng hộ chương trình mang lại sự thay đổi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh mục và tu sĩ Cuba sống lưu vong ủng hộ chương trình mang lại sự thay đổi

Hoa Kỳ (Miami) - Các linh mục và tu sĩ người Cuba đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ ủng hộ một chương trình đề nghị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để mang lại một sự thay đổi ôn hòa và thực sự tại  đất nước CUBA.

Chương trình này được gọi là chương trình Varela. Hơn 100 tổ chức dân sự tại Cuba cũng ủng hộ đề nghị này. Theo ông Regis Iglesias Ramirez, giám đốc chương trình Varela tại Miami-Hoa Kỳ cho biết hơn 100 linh mục và tu sĩ Cuba sống lưu vong đã bày tỏ sự ủng hộ tinh thần của các vị đối với dự án do các chính trị gia đối lập với chế độ cộng sản Cuba đề xướng. Các vị ca ngợi những tổ chức dân sự ủng hộ chương trình này, bởi vì đây là con đường để người dân Cuba thể hiện quyền tự quyết của họ, là dấu hiệu thể hiện sự trưởng thành mang lại niềm hy vọng vững chắc cho người dân Cuba.

Mục tiêu của chương trình là xin được 10 ngàn chữ ký tại Cuba, để quốc hội có thể đưa vấn đề này ra tranh luận.


Back to Radio Veritas Asia Home Page