Cuộc hội thảo của giới trẻ

học sinh Kitô miền Ðông Á

tại Ðài Bắc Ðài Loan

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc hội thảo của Giới Trẻ Học Sinh Kitô miền Ðông Á tại Ðài Bắc Ðài Loan.

Cuộc hội thảo của Hiệp Hội quốc tế Giới Trẻ Học Sinh Kitô miền Ðông Á (IYCS) với chủ đề "Từ thế hệ say mê điện tử đến thế hệ say mê Thiên Chúa" được tổ chức tại trường Thánh Mẫu Quan Phòng (Our Lady of Providence), Ðài Bắc, từ  mồng 2 tới mồng 9 tháng 8 năm 2001 vừa qua, để nghiên cứu vai trò ngôn sứ của học sinh kitô giáo tại nhà trường, gia đình và xã hội.

Khi suy nghĩ  về vai trò ngôn sứ  trong thế hệ kỹ thuật thông tin, các bạn trẻ học sinh kitô hữu miền  Ðông Á đã nhận thấy sự cần thiết sử dụng kỹ thuật để phục vụ xã hội, đẩy mạnh sự tôn trọng nhân  phẩm của mọi người, đứng về phiá những người yếu thế và lên tiếng thay cho  những người  không có tiếng nói.

Cùng quyết tâm để đem tình yêu của Thiên Chúa tới những người mà họ gặp gỡ, một tham dự viên cho biết  "tôi sẽ dùng thời gian mỗi buổi tối để nói chuyện với anh chị em của tôi, trước khi tôi làm việc với máy điện toán của mình".

Các bạn trẻ cũng nhất  trí hình thành một trang hội thoại trên mạng internet để trao đổi thông tin và đẩy mạnh tình liên đới giữa các nhóm trẻ Học Sinh Kitô Giáo miền Ðông Á.

Các tham dự viên cũng hứa để làm khác với một số bạn trang lứa của họ. Chẳng hạn như: hứa sẽ không xem video hơn 5 giờ đồng hồ mỗi ngày hoặc là không dùng quá 3 giờ đồng hồ để chơi những trò chơi điện tử (video games). Một số hứa sẽ khuyên bạn bè không nối mạn xem những Trang Ðiện Tử  khiêu dâm (pornographic sites) và một số khác thì hứa sẽ cầu nguyện ít nhất 15 phút mỗi ngày để kiểm điểm đời sống.

Qua một ngày quan sát hiện trường tại những công ty quốc tế, truyền thông, thị trường chứng khoán và trạm xe điện ngầm tại Ðài Bắc, các học sinh kitô giáo đã ý thức về sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật thông tin tại miền Ðông Á; sự phát triển này đã dẫn đến nhiều thay đổi trong những mối liên hệ cá nhân cũng như  trong hệ thống giáo dục.

Cuộc thảo luận đã giúp các bạn trẻ nhận ra rằng  kỹ thuật thông tin không phải tự nó là đủ  và rằng không phải tất cả mọi người đều có thể hưởng dùng phương tiện nầy và do đó không có tiếng nói trong thế giới kỷ thuật thông tin.

Các học sinh ý thức rằng với sức thu hút của nó, kỹ thuật thông tin có thể ảnh hưởng làm  cho  con người  chọn sống theo những giá trị vật chất;  tuy nhiên, nơi những kẻ thường xử dụng  các kỷ trhuật thông tin nầy, dường như cũng còn có khuynh hướng đi tìm một nếp sống có ý nghĩa hơn.

Trong số những hướng dẫn viên cuộc Hội Thảo,  có các vị tuyên úy của Hiệp Hội, như Sư Huynh John CRUZ,  từ Malaysia đến và  chị Mary Yuen Mê-yin, thuộc Ủy ban công lý và hoà bình của giáo phận Hồng Kông. Các thuyết trình viên từ Ðài Loan phụ trách thảo luận về các đề tài phân tích xã hôị. Ðức Cha Ti Kang, tổng giám mục Ðài Bắc,  Ðức Cha  phụ tá Jacobe Liu Tan-kuei và Ðức ông Adofo Tito Yllana, vị phụ trách Tòa Sứ Thần Trung Quốc có trụ sở tại Ðài Bắc,  đều đến tham dự lễ nghi khai mạc.

Ðây là buổi họp mặt đầu tiên của Hiệp Hội Quốc Tế Giới Trẻ Học Sinh Kitô Giáo  miền Ðông Á,  kể từ năm 1989 và qui tụ khoảng 30 tham dự viên hầu hết là học sinh trung học và quan sát viên của các phong trào Học Sinh Kitô Giáo miền Ðông Á, đến  từ Hongkong, Malaysia, Nam Hàn và Việt Nam.  Theo cô Loucille Alcala, thì trong vòng 12 năm qua,  Hiệp Hội Quốc tế Học Sinh Kitô Giáo miền Ðông Á không hoạt động được, một phần vì hàng rào ngôn ngữ  và vì  thiếu sự phối hợp giữa các thành viên từ  các quốc gia trong vùng Ðông Á Châu.

Ðược biết Hiệp Hội Quốc Tế Các Học Sinh Kitô vùng Nam Á Châu sẽ tổ chức khoá hội thảo từ  ngày 11 đến 22 tháng 10/2001 tới đây, tại Dhaka, thủ đô Bangladesh; khóa họp sẽ tập trung vào vấn đề nhân quyền và môi sinh. Nhóm các học sinh kitô giáo thuộc các nước Bangladesh, Ấn độ, Nepal, Pakistan và Sri Lanka, sẽ tham dự  Khóa Họp của  Hiệp Hội vùng Nam Á Châu nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page