Các Giám Mục Hoa Kỳ và Sudan

kêu gọi Hoa Kỳ giúp chấm dứt nội chiến

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Hoa Kỳ và Sudan nói Hoa Kỳ phải giúp chấm dứt nội chiến tại nước này.

Kenya (Nairobi) - (CNS 6/04/2001) - Chính phủ Hoa Kỳ phải đóng một vai trò chủ yếu để giúp chấm dứt cuộc nội chiến tại Sudan.

Ðó là kết luận của phái đoàn các Giám Mục Hoa Kỳ và Sudan vừa kết thúc chuyến thăm quan tình hình tại quốc gia đang có cuộc nội chiến giữa quân đội chính phủ Hồi Giáo ở miền Bắc và các phiến quân tại miền Nam. Các biện pháp mà chính phủ Hoa Kỳ có thể làm trong lúc này là bổ nhiệm một vị đặc sứ để liên lạc với Sudan, nâng cấp tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Khartoum, gia tăng viện trợ nhân đạo cho miền Nam Sudan và cho những người miền Nam hiện đang lánh nạn ở miền Bắc. Ðây là những đề nghị được Ðức Cha John Ricard, Giám Mục Pensacola-Tallahassee thuộc bang Florida, trong cuộc họp báo vào hôm thứ năm mùng 5/04/2001. Theo Ðức Cha Ricard, sự can thiệp của Hoa Kỳ vào cuộc nội chiến tại Sudan phải nằm trong khuôn khổ Bản Tuyên Ngôn về Nguyên Tắc. (Declaration of Principles). Ðây là một thỏa thuận được ký kết giữa chính quyền Hồi giáo Sudan và Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc Sudan, được ký kết qua trung gian của tổ chức Liên Chính Phủ Về Tiến Trình Hòa Bình cho Sudan. Theo nhận định của phái đoàn các Giám Mục Hoa Kỳ và Sudan, chiếu theo thỏa thuận này, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế phải đứng ra làm trung gian, giúp thương thuyết một cuộc ngưng bắn và chấm dứt những vụ trục xuất các thường dân ra khỏi nhà của họ, làm áp lực với các công ty để ngưng các chương trình khai thác và sản xuất dầu hỏa khi mà cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, đề ra các biện pháp để chấm dứt nạn vi phạm nhân quyền, và tạo áp lực để buộc các phe phái lâm chiến cho phép đồ cứu trợ được phân phối tới tay những người đang cần.

Ðức Cha Ricard cũng là chủ tịch và là tổng gíam đốc cơ quan Các Dịch Vụ Cứu Trợ Công Giáo thuộc HÐGM Hoa Kỳ. Ngài nói như sau: "Giáo hội công giáo Hoa Kỳ sẽ thuyết phục chính phủ nên khách quan và thực tế khi cứu xét tới nhu cầu và nguyện vọng của tất cả các phe phái lâm chiến và mọi yếu tố có liên quan tới Sudan. GHCG Hoa Kỳ luôn cổ võ quyền tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, cũng như tôn trọng tín ngưỡng của mọi người. Giáo Hội cổ võ việc tôn trọng các nhân quyền cơ bản bất luận họ thuộc chủng tộc, ngôn ngữ, lai lịch hay người từ nước nào". Từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4/2001, phái đoàn các Giám Mục Hoa Kỳ và Sudan đã đến gặp các viên chức chính phủ tại miền Bắc Sudan, gặp gỡ các thành viên của Mặt Trân Giải Phóng Dân Tộc Sudan, các trại tị nạn và các trung tâm tạm trú của những người bị dời cư vì chiến cuộc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page