Diễn Văn của Tổng Thống Cộng Hòa Ukraine

tại sân bay Lviv ngày 27/06/2001

trong lễ nghi từ biệt ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Diễn văn của Tổng thống Cộng hòa Ukraine ngày 27.6.2001 tại sân bay Lviv trong lễ nghi từ biệt Ðức Gioan Phaolô II sau bốn ngày viếng thăm.

Từ trước tới giờ, trong các chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế của ÐTC, chúng tôi chỉ nhắc qua diễn văn chào mùng hoặc từ giã của các Vị Quốc trưởng. Lần này, trong chuyến viếng thăm của ngài tại Ukraine, vừa kết thúc, chúng tôi xin dịch lại nguyên văn diễn từ của Tổng thống Cộng hòa Ukraine, ông Leonid Maksimovich Kuchma đọc trong lễ nghi từ biệt tại phi trường quốc tế Lviv, vì đây là một diễn văn rất đặc biệt, do một cựu thành viên cấp cao Ðảng cộng sản đọc trước mặt Vị lãnh Ðạo Giáo hội công giáo, và hơn nữa trước cả thế giới.

Tổng thống Kuchma đậu tiến sĩ Kỹ sư cơ khí. Năm 1986, Ông giữ chúc giám đốc Liên hiệp công nghiệp quân sự quan trọng về sản xuất hỏa tiễn của Liên xô. Từ năm 1981 đến 1991 Ông là thành viên của Ủy ban trung ương Ðảng cộng sản. Năm 1991 được bầu  làm thành viên trong Sô viết tối cao của Ukraine. Lúc Ukraine lấy lại nền độc lập, Ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng đầu tiên, nhưng ông chỉ giữ chức vụ này trong một năm, từ tháng 10 năm 1992  đến tháng 9 năm 1993. Sau đó, ông được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Kỹ nghệ gia và các nhà Kinh Doanh, cho tới lúc đắc cử ổng thống đầu tiên của cộng hòa Ukraine ngày 10.7.1994 (với 56,2% số phiếu). Ngày 14.9.1999, ông được tái bầu cho nhiệm kỳ  hai. Ông đã được Ðức Gioan Phaolô II tiếp kiến tại Vatican và trong dịp này ông đã chính thức mời ngài viếng thăm Ukraine. Rồi chính Tổng thống Kuchma đã đón tiếp ÐTC và dự thánh lễ hai lần: lần thứ nhất tại Kiev và lần sau tại Lviv.

Ðọc lại diễn văn từ giã của Tổng thống Kuchma tại sân bay Lviv, chúng tôi không thể đoán được ông đã là một nhân viên cấp cao của Ðảng Cộng sản Liên xô và Ukraine (nếu không biết qua tiểu sử của Ông).  Trái lại chúng tôi tin rằng: ông là một tín hữu Kitô thành tín. Vì những lời lẽ quan trọng đáng chú ý của diễn văn, chúng tôi xin phiên dịch nguyên văn, để cùng nhau suy tư.

Sau đây là nguyên văn diễn từ của Tổng thống Kuchma:

Kính thưa ÐTC, các Vị Thượng khách thân mến, và đồng bào rất thân mến,

Chuyến viếng thăm lịch sử thứ nhất tại Ukraine của Vị Lãnh Ðạo Quốc gia Thành phố Vatican, Ðức Gioan Phaolô II, sắp kết thúc.

Chuyến viếng thăm này đã vượt quá mọi viễn tượng của chúng ta. Biến cố này đã vuợt qua cả biên giới Quê hương chúng ta và đã mang theo một chiều kích toàn cầu. Thực sự, trong những ngày Ngài lưu lại tại Ukraine, nhiều đề tài không những có liên hệ đến quốc gia này, nhưng còn liên hệ đến cả Châu Âu và thế giới nữa, đã được thảo luận.

Trong những cuộc gặp gỡ của chúng ta, chúng ta đã có thể cảm thấy một cách sâu xa mối quan hệ chặt chẽ nối kết mọi người, hiện sống trên thế giới ngày nay- một thế giới được hoàn cầu hóa và đầy những thách đố mới, chưa hề thấy trước đây. Nhưng nền tảng duy nhất, căn cứ trên đó ta có thể nối kết các Xứ sở và các Quốc gia với nhau, đó là nền luân lý và con đường đạo đức, thiêng liêng. Việc giải quyết biết bao vấn đề - môi sinh, kinh tế và nhân đạo - sẽ tùy thuộc vào sức mạnh mà các giá trị này được xác  nhận. Những thách đố ngày nay không giới hạn nơi một Xứ sở, nhưng liên lụy đến toàn thể nhân loại.

Chuyến viếng thăm của ÐTC đã đem đến cho chúng tôi một lần nữa cơ hội đánh giá việc góp công của Ukraine vào bối cảnh quốc tế hiện nay và cho biết trong tương lai Ukraine sẽ phải làm như thế nào: điều chúng tôi đã làm và điều chúng tôi phải làm hơn nữa, để Quốc gia chúng tôi được trở nên xứng với tước hiệu thành viên trọn vẹn của Cộng đồng Châu Âu.

Những ngày lưu lại của Ngài trên Ðất Ukraine, kính thưa ÐTC, đã minh chứng cách cụ thể  và mạnh mẽ trước thế giới rằng: Quê hương chúng tôi là thành phần của Cộng đồng Châu Âu, và cũng làm cho thế giới hiểu địa vị mà chúng tôi sẽ có trong Châu Âu ngày mai. Như vậy, tương lai của Lục địa cũng tùy thuộc nơi địa vị mà Ukraine sẽ có trong Lục địa này.

Lịch sử đã xếp đặt trước số phận của chúng tôi là xác nhận nền độc lập của chúng tôi vào lúc chuyển tiếp giữa hai ngàn năm: giữa Ngàn năm thứ hai và Ngàn thứ ba. Trong thời gian vắn vỏi này, nhưng đầy các biển cố, Ukraine đã thành công trong việc tiến đến một cuộc phát triển lớn lao, dù phải trả giá rất cao. Vì thế điều quan trọng đối với chúng tôi là không gieo rắc những chia rẽ, thất  vọng và giận dữ, hiện đang phổ biến trong môi trường được chuẩn bị bởi  những thập niên dưới quyền thống trị của thuyết vô thần luôn luôn tấn công và hiếu chiến. Việc phá hủy  kinh khủng này của lịch sử chúng tôi đã cho thế giới thấy rõ ràng điều này: bất cứ mưu tính nào về xây dựng một xã hội không có Thiên Chúa, đều đi đến chỗ để lại sự đau buồn trong tâm hồn người dân mà thôi. Cả ngày nay nữa chính tính cách  hão huyền lừa đảo của những lời lẽ như vậy cũng thấy xuất hiện trong những mưu tính về việc  thiết lập cơ cấu xã hội nhằm khinh miệt đức tin nơi Thiên Chúa và khuyến khích sống xa khỏi những nguyên tắc của Kitô giáo. Như Sách Thánh dạy: "Nếu Thiên Chúa không xây dựng ngôi nhà, thì các thợ xây cất sẽ mệt nhọc vô ích. Lịch sử dạy  rằng: mỗi dân tộc phải theo con đường riêng của mính, nhiều lúc con đường này rất dài và khó khăn, trước khi thành công trong việc nhập thể các giá trị luân lý riêng của mình vào các thể chế quốc gia và xã hội. Ngày nay đây, chúng tôi đang tìm đáp lại những đòi  như vậy, không phải là những đòi hỏi đơn sơ, dễ dàng: trong vấn đề phức tạp và tương phản như vậy của các mối quan hệ giữa con người thời nay, làm cách nào bảo tồn được kho tàng thiêng liêng do Tổ tiên để lại? Làm sao xây dựng được một xã hội công bình, trong đó tình yêu yêu thương và đức bác ái phải là viên đá góc tường?

Tôi tin chắc rằng chuyến viếng thăm của Ngài sẽ giúp chúng tôi tìm ra  những đáp lại thích đáng và sẽ củng cố chúng tôi trong xác tín này là chúng tôi đã khởi sự con đường xứng hợp hơn cả, để xây dựng một Quốc gia độc lập, dân chủ, phát triển về kinh tế và hòa dồng trong hệ thống Châu Âu.

Kính thưa ÐTC, tôi tin rằng: trong những ngày  lưu lại Xứ sở chúng tôi, Ngài đã có thể cảm nghiệm như thế nào, dù có những thăng trầm khó khăn của quá khứ, dân tộc Ukraine đã bảo tồn được những lý tưởng, vẫn là thành phần của đặc tính quốc gia.

Chúng tôi hiện đang có tất cả những dữ kiện để nhìn về tương lai với nhiều lạc quan. Tôi hy vọng rằng: Ngài đồng ý với những kết luận này của tôi, bởi vì chuyến viếng thăm đã cho Ngài cơ hội tiếp xúc với biết bao người dân và cách riêng với giới trẻ.

Tôi rất xúc động sau khi nghe Ngài kể lại cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại Leopoli (Lviv). Dù trời mưa, giới trẻ này đã đón nhận với biết bao nồng hậu mọi lời của Ngài, bất kể thuộc tôn giáo nào, họ đã tìm được đức tin hoặc đã bắt đầu tìm kiếm đức tin.

Trong những ngày này tất cả Ukraine đã tiếp xúc với Ngài, không những các người đã đích thân gặp Ngài, hay đã tham dự các buổi cử hành , nhưng, qua Ðài truyền hình, mọi người đã có thể theo dõi diễn tiến của chuyến viếng thăm của Ngài.

Kính thưa ÐTC, điều này một lần nữa minh chứng rằng: vai trò của Ngài "là Vị Lãnh đạo thế giới và uy tín tinh thần cũa Ngài trên cấp bậc rất cao.

Chúng tôi xin cảm ơn Ngài, vì đã làm cho hình ảnh Ukraine được biết đến và biết nhiều hơn nữa trên cả thế giới, nhưng cũng vì Ngài đã làm cho chúng tôi hiểu biết các vấn đề của chúng tôi và những mục tiêu chúng tôi đã đạt được: củng cố hòa bình trong Nước và tăng trưởng thiêng liêng trong xã hội.

Tôi muốn biểu lộ lời cảm ơn chân thành với tất cả những ai đã góp phần vào thành công của chuyến viếng thăm này: các Vị đại diện Tòa Thánh; các vị thẩm quyền Ukraine; các ký giả đã loan tin về biến cố; và các lực luợng an ninh đã canh phòng trong các buổi cử hành. Nói tóm lại: Xin cảm ơn tất  cả những ai đã góp phần vào biến cố lịch sử không thể quên được này. Và sau cùng, nhân danh Dân tộc Ukraine, kính thưa ÐTC, tôi cầu chúc Ngài hạnh phúc và nhiều thành công trong sứ mệnh cao cả trên trần gian này. Xin Thiên Chúa, Ðấng tối cao, chúc lành cho Ngài và ban cho Ngài trường thọ hơn nữa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page