Vài nét về thủ đô Kiev của Ukraine

địa điểm thứ nhất của chuyến viếng thăm

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về thủ đô KIEV của Ukraine, địa điểm thứ nhất của chuyến viếng thăm.

Ðoạn đường từ  Roma đến thủ đô KIEV của Ukraine dài 1,800 cây số, và  máy bay chở ÐTC và đoàn tùy tùng phải mất ba tiếng đồng hồ.

Thủ Ðô KIEV là cái nôi của nền Văn Hóa Kitô cho toàn vùng Ðông Âu. Thành Phố KIEV, hiện nay là thủ đô của Ukraine, với dân số khoảng 2 triệu 600 ngàn, đã được  Ông Hoàng KIE người Slavô thiết lập vào năm 482. Truyền khẩu nhân gian cho rằng Thánh Tông Ðồ Anrê đã  nói tiên tri rằng trên ngọn đồi KIEV, "một thành phố cao cả và nổi tiếng" sẽ được dựng lên.

Vào thế kỷ thứ 9, KIEV đã trở nên thủ đô của  RUS, một lãnh địa Slavô đầy uy quyền, trải dài từ biển Baltic cho đến Hắc Hải, được phát triển nhất là dười thời ông Hoàng Vladimir. Ông và dân tộc slavô của ông đã lãnh bí tích Rửa tội năm 988; biến cố nầy ghi dấu điểm khởi đầu của Kitô giáo tại vùng đất nầy. Năm 1362, vùng đất Ukraine rơi vào sự thống trị của Lithuania, rồi sau đó dưới sự thống trị của BaLan. Vào giữa thế kỷ thứ 17, có cuộc chiến tranh giành độc lập cho quốc gia. Năm 1918, phần đất Ukraine bị Hồng Quân Nga chiếm, và Ukraine trở thành  một Cộng Hòa trong Liên bang Sô Viết. Ngày 16 tháng 7 năm 1990,  nhiều tháng sau khi bức tường Berlin bị sụp, Hội Ðồng tối cao của Ukraine tuyên bố độc lập, và ngày mùng 1 tháng 12, năm 1991, cuộc Trung Cầu Dân Ý xác nhận sự  độc lập quốc gia Ukraine.

Kitô giáo chiếm 97% dân số, và phân nửa con số nầy thuộc chính thống giáo, và phân nửa còn lại là Công giáo và Tin Lành. Theo luật pháp của Quốc Gia Ukraine ngày nay, thì ba Cộng Ðoàn Chính Thống Giáo và Giáo Hội Công Giáo  được kể như là "những giáo hội truyền thống" của Ukraine. Ngòai ra còn có những cộng đoàn tôn giáo nhỏ khác như Do thái  giáo và Hồi giáo.

Ba Cộng Ðoàn Chính Thống Giáo tại Ukraine là:

1. Chính Thống Giáo Ukraine thuộc tòa Giáo Chủ  Moscova, gồm có khoảng 9,049 cộng đoàn, nằm ở miền Trung và Ðông Nam Ukraine.

2. Chính Thống Giáo thuộc Tòa Giáo Chủ KIEV, có 2,781 cộng đoàn, cũng hiện diện tại Miền Trung và Ðông Nam Ukraine.

3. Chính Thống Giáo Ukraine Ðộc Lập, có 1,015 cộng đoàn, đa số hiện diện tại miền Tây Ukraine.

Giáo Hội công giáo tại Ukraine có hai  nghi thức chính: Giáo Hội công giáo Hy Lạp  (tức nghi thức Ðông Phương Byzantin), với khoảng 3,317 cộng đoàn, hiện diện ở miền Tây Ukraine. Và Giáo Hội công giáo nghi thức Latinh Roma, có  807 cộng đoàn, hiện diện ở miền Trung Ukraine.


Back to Radio Veritas Asia Home Page