ÐTC giải thích

mục đích chuyến thăm của Ngài tại Ukraine

và xin cầu nguyện

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC giải thích mục đích chuyến viếng thăm của ngài tại Ukraine và xin cầu nguyện.

Vatican - 21.6.2001 - Trong buổi tiếp chung, sáng thứ tư 20.6.2001, ÐTC giải thích về chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại Ukraine như sau:  Ðây là chuyến viếng tôi mang trong tâm hồn từ lâu. Vì thế tôi xin mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm này. ÐTC nói tiếp như sau: "Tôi sắp lên đường đi Ukraine với nhiều hy vọng. Mục đích là để củng cố trong đức tin anh chị em chúng ta thuộc Cộng đồng công giáo tại đây và cũng để cổ võ sự dấn thân tiến đến hiệp nhất các tín hữu Kitô, theo lời Chúa Kitô dạy "Ước gì mọi người  được trở nên một" (Ga 17,21).  Tôi mời gọi mọi người theo dõi tôi bằng lời cầu nguyện trong chuyến viếng thăm vụ của tôi. Tôi xin phú thác chuyến ra đi này cho Ðức Trinh Nữ rất thánh , rất được sùng kính tại Ukraine. Xin Mẹ hướng dẫn  mọi bước đi của tôi. Xin Mẹ bầu cử cho dân tộc Ukraine được một Mùa Xuân mới về đức tin và về tiến bô dân sự".

Như chúng tôi đã có dịp nhắc đến trong bản tin trước đây:  Chúa nhật 17.6.2001, trong giờ đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hành hương tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC cũng đã xin cầu nguyện cho cuộc hành hương của ngài tại Ukraine. Ngài nói như sau: "Chúng ta hãy xin Mẹ Maria dẫn đưa chúng ta tới sự hiệp nhất thực sự. Tôi xin phú thác cách riêng  cho Mẹ cuộc hành hương mà tôi sẽ thực hiện từ thứ bẩy tới đây tại Ukraine. Ước gì chuyến ra đi này đánh dấu một chặng mới nữa, trong con đường tiến đến sự hiệp nhất từ lâu mong ước của tất cả các tín hữu Kitô".


Back to Radio Veritas Asia Home Page