Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật V Mùa Chay (1/04/2001)

Những Lời Nhắn Nhủ của ÐTC

vào lúc sắp kết thúc Mùa Chay:

Hãy vác lấy Thập Giá mà theo Chúa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trưa Chúa Nhật , mùng 1 tháng 4/2001,  Chúa nhật V Mùa Chay, chúa nhật cuối cùng của Mùa Chay, bởi vì Chúa Nhật mùng 8 tháng 4/2001, là Chúa Nhật Lễ Lá, bắt đầu  Tuần Thánh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin Trưa với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô. Ngài nhắc như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Chúa Nhật V Mùa Chay , chúng ta bắt đầu giai đoạn cuối cùng của con đường mùa chay; vào chúa nhật tới, chúng ta sẽ bước vào Tuần Thánh. Trong khi chúng ta tiến gần đến biến cố quan trọng của Lễ Vượt Qua, thì lời mời gọi của Chúa Giêsu càng thôi thúc hơn nữa: "Nếu ai muốn theo Ta, thì hãy từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá hằng ngày và theo Ta" (Lc 9,23).

Ðiều kiện đòi hỏi nầy, do Chúa đặt ra cho những ai muốn theo Ngài, cần kết thành nếp sống  của người Kitô, mà Mùa Chay khuyến khích chúng ta kiểm điểm lại, canh tân và đào sâu. Chúa Giêsu không đề nghị việc hãm mình như là cùng đích cho chính nó. Thật vậy, "từ bỏ chính mình" và "vác lấy thập giá" có nghĩa là lảnh nhận cho đến mức cuối cùng trách nhiệm của chính mình trước nhan Thiên Chúa và anh chị em. Con Thiên Chúa đã trung thành với sứ mạng đã được Thiên Chúa Cha trao phó cho, cho đến mức phải đổ chính máu mình ra, để cứu rỗi chúng ta. Ngài yêu cầu những kẻ theo ngài cũng làm như vậy, vừa hiến thân  cho Thiên Chúa và anh chị em, mà không dè giữ gì cả.

Lấy lời chúa làm kho tàng quý giá, chúng ta khám  phá được như thế nào Mùa Chay là thời thuận tiện để đào sâu đức tin. Ðức Tin có một giá trị giáo dục cao, nhất là đối với giới trẻ, những người được mời gọi định hướng rõ ràng chương trình sống của họ. Chúa Kitô lặp lại cho mỗi người như sau: "Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá và theo Ta".

Các bạn trẻ chúng con thân mến, đó chính là chủ đề của sứ  điệp của Cha, cho ngày quốc tế giới trẻ lần thứ XVI, mà năm nay, Chúa Nhật Lễ Lá, sẽ được cử hành ở cấp giáo phận.

Chúa Kitô rất đòi hỏi với những đồ đệ của Ngài; và Giáo Hội không ngần ngại đề nghị cho chúng con Phúc Âm của Chúa "không bị cắt xén bớt." Những ai đến trường của Thầy Chí Thánh, sẽ ôm trọn lấy thánh giá của mình với lòng đầy yêu thương; thánh giá nầy sẽ dẫn đến sự  sống viên mãn và hạnh phúc. Thử hỏi, không phải Thập Giá đã hướng dẩn  từ 15 năm qua cuộc hành hương của những người trẻ nhân dịp ngày quốc tế giới trẻ, hay sao?

Thập giá nầy đã đi vòng quanh thế giới! Chúa Nhật tới nầy, vào lúc kết thúc thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô,  Thập Giá nầy sẽ được  các bạn trẻ Roma trao cho các bạn trẻ Toronto, Canada; Toronto là thành phố của Canada sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ quốc tế Giới Trẻ, vào tháng 7 năm 2002.

Ðễ chuẩn bị cho cuộc cử hành nhiều y łnghĩa nầy, Cha mời gọi chúng con, hỡi các bạn trẻ Roma, cha mời gọi chúng con hãy đến Quảng Trường Thánh Phêrô, vào chiều thứ  năm mùng 5 tháng 4. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện, suy nghĩ và mừng lễ. Cha mong ước chúng con sẽ đến đông, và trong khi chờ đợi gặp chúng con, cha trao phó chúng con và những bạn đồng tuổi thuộc mọi quốc gia và đại lục, cho Ðức  Nữ đồng trinh rất thánh, để xin Mẹ hướng dẩn chúng con đến gặp Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Sau những lời trên, ÐTC  xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page