ÐTC tiếp các Giám Mục Cộng Hòa Gabon

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp chung các Giám mục Cộng hòa Gabon đến Roma "Ad Limina".

"Tôi vui mừng về thỏa ước đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Gabon, để cùng nhau hoạt động cho việc thăng tiến công ích,   cho việc bảo đảm nền thịnh vượng tinh thần và vật chất của con người". Ðây là điểm được ÐTC đề cao trước hết trong bài diễn văn dài đọc cho các Giám mục Cộng hòa Gabon, được ngài tiếp chung sáng thứ ba vừa qua, ngày  05.6.2001 nhân dịp các ngài  đến Roma viếng thăm Tòa Thánh để tường trình về tình hình của Giáo hội công giáo tại đây.  ÐTC nói thêm: "Rất đáng ước mong rằng  trong việc tôn trọng nền độc lập và tự trị của hai bên (Tòa Thánh và Cộng hòa Gabon), tinh thần cộng tác này được phát triển nhiều hơn nữa, cách riêng trong lãnh vực văn hóa, để các trường công giáo có thể góp phần cách hiệu nghiệm hơn trong việc giáo dục nhân bản và thiêng liêng cho giới trẻ tại Ðất Nước của quý Ðức Cha".

Ngoài điểm quan trọng trên đây về thỏa ước giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Gabon, liên hệ đến mối bang giao và cộng tác giữa hai bên, ÐTC còn nhắc lại cho các Vị chủ chăn Giáo hội công giáo Gabon một số điểm khác không kém quan trọng, liên hệ đến sứ vụ của các ngài trong việc rao giảng Tin Mừng cho dân tộc Gabon.

Trước hết, về sự hiệp thông và cộng tác giữa các vị chủ chăn, ÐTC nhấn mạnh: "Tôi tha thiết khuyến khích quý  Ðức Cha hãy đào sâu luôn mãi mối liên kết hiệp thông  với nhau, để có thể thi hành sứ vụ cách hiệu nghiệm và để phát triển giữa các Giáo phận của quý Ðức Cha một sự hòa hợp thực sự".  Về việc huấn luyện nhân sự cần thiết cho việc rao giảng Tin Mừng tại Gabon,  cũng như tại Lục địa Châu phi, hiện còn thiếu nhiều thợ gặt trong cánh đồng của Chúa, ÐTC nhắc lại cho các vị chủ chăn rằng: "Việc huấn luyện các nhân viên truyền giáo là rất quan trọng để bảo đảm tương lai của Giáo hội tại Lục địa". Nhắc đến nhân viên rao giảng Tin Mừng, ÐTC lưu ý cách riêng đến các Giáo lý viên. Ngài nói: "Tôi muốn chào thăm các giáo lý viên của các Giáo phận của quý Ðức cha. Vai trò của họ là vai trò quyết định cho việc phát triển các cộng đồng Kitô".

Một yếu tố khác góp phần quan trọng vào công việc  truyền thông đức tin và việc rao giảng Tin Mừng của Giáo hội, qua việc đào tạo các ơn kêu gọi tương lai cho Giáo hội, là gia đình công giáo. ÐTC nói rõ: "Các gia dình cần phải ý thức mạnh mẽ về sứ vụ của mình trong Giáo hội và trong xã hội". Mọi người đều  công nhận: gia đình là nền tảng xã hội. Gia đình là "Giáo hội tại gia". Gia đình đào tạo các phần tử lành mạnh cho xã hội và Giáo hội. Gia đình là cơ cấu do chính Thiên Chúa lập ra và phải được xã hội bảo đảm bằng những luật lệ lành mạnh. Tiếc thay, gia đình ngay nay bị phá hủy bởi nhiều luật lệ xấu và  bởi việc đánh mất các giá trị cao quí xưa kia. Quốc gia, Giáo hội thịnh vượng là do gia đình. Gia đình tan rã, quốc gia, xã hội  sẽ suy đồi và dần dần đi đến diệt vong. Những ai có trách nhiệm về số phận Quốc gia và Giáo hội, không thể không quan tâm đến việc cổ võ, nâng đỡ, bảo dảm sự tồn tại của các gia đình về tinh thần và vật chất.

Sau gia đình, một yếu tố khác liên hệ đến sự sống còn của dân tộc, của Giáo hội, tức là giới trẻ. Ngài căn dặn các Vị chủ chăn Gabon  như sau: "Ðối với thanh niên trong Giáo phận quý Ðức Cha, tôi ước mong  rằng họ tìm thấy bí quyết của sự tự do thực và niềm vui sâu xa của tâm hồn, trong cuộc gặp gỡ giữa họ và Chúa Kitô. Trong khó khăn của cuộc đời, họ đừng thất vọng về tương lai, họ hãy chấp nhận làm việc cách can đảm với anh chị em mình để tiến đến một thế giới mới, được xây dựng trên tình huynh đệ và công bình".

Trong khi nhắc đến các linh mục làm mục vụ trong các giáo phận tại Gabon, ÐTC nhấn mạnh: "Ðiều căn bản là mỗi một linh mục luôn luôn nhớ và đào sâu mỗi ngày mỗi thêm ý thức này: mình là thừa tác viên của Chúa Kitô, do việc phong chức và do việc đồng  hình ảnh với Người, là Ðầu và là Mục Tử của Giáo hội". Chỉ có sự sống thân mật liên lỉ với Chúa Kitô, được biểu lộ bằng việc cầu nguyện và lãnh các Bí tích Thánh Thể và Hòa giải, sẽ đem lại sức mạnh và can đảm chịu đựng các thử thách và chấp nhận trở về với Chúa, sau khi sa ngã". Sau đó, ÐTC khuyên các linh mục bản xứ cũng như ngoại quốc đến truyền giáo tại Gabon hiệp nhất và cộng tác với nhau chung quanh Giám mục, với ý thức rằng  tất cả đều phục vụ  cho một sứ vụ duy nhất, đã được Giáo hội trao phó cho, nhân danh Chúa Kitô.

ÐTC không quên nhắc cho các Giám mục quan tâm đến mục vụ ơn kêu gọi linh mục và đời sống tận hiến - Ngài nhấn mạnh rằng: "Gương  sáng đời sống của các linh mục và của các  người tận hiến là lý do thức đẩy các ơn kêu gọi mới". Về việc đào tạo linh mục tương lai trong các chủng viện, ÐTC căn dặn các Giám mục: "Việc thành lập nhóm các vị huấn luyện và linh hướng có khả năng cho đại chủng viện phải là lo lắng ưu tiên của các Giám mục... Các chủng sinh cần được huấn luyện chu đáo về  nhân bản, về trí thức, về mục vụ và về thiêng liêng, để tiến đến sự trưởng thành về tình cảm và để có một ý thức mạnh mẽ về luật độc thân và về đức khiết tịnh của linh mục" (xem Ecclesia in Africa).

Một trong các khẩn cấp của Giáo hội trong lúc bước vào Ngàn năm mới là việc tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Con đường còn dài, nhưng không cho phép thất vọng. Cần phải giữ những tiếp xúc với các anh em thuộc các Giáo hội khác. Ðối với Hồi giáo, rất phổ biến tại Châu phi, cần phải có tinh thần cởi mở, đối thoại. ÐTC nhắc lại điều ngài đã viết trong Tông thư "Khởi đầu ngàn năm mới" (Novo Millennio ineunte) như sau: "Ðối thoại không thể xây dựng trên thái độ lãnh đạm tôn giáo và chúng ta, các tín hữu Kitô, có bổn phận phát triển việc đối thoại nầy, qua việc làm chứng cho niềm hy vọng nơi chúng ta" (số 56).

Ðiểm sau cùng được ÐTC nhắc lại cho các vị chủ chăn Gabon là huấn luyện Hàng giáo dân. Ngài nhấn mạnh rằng: "Các tín hữu của Quê hương các Ðức Cha phải có đủ khả năng lãnh nhận trách nhiệm dân sự riêng của mình và thi hành trên xã hội một ảnh hưởng tốt, nhằm biến đổi không những các tâm trạng, nhưng còn cả những cơ cấu xã hội, để phù hợp với chương trình Thiên Chúa ấn định cho gia đình nhân loại" (xem Ecclesia in Africa, 54).

Cộng hòa Gabon là một quốc gia nhỏ bé thuộc Châu phi, trước đây là thuộc địa Pháp, độc lập năm 1960. Diện tích gồm 267,667 cây số vuông, nhưng dân cư thưa thớt, khoảng một triệu mốt, trong số này có tới 73,% sống tại các thành phố. Tại thủ đô Libreville, có  gần nửa triệu.

Dân cư đại đa số là tín hữu Kitô. Công giáo chiếm tới 65%; Tin Lành 19% ; Ðạo truyền thống Châu Phi: 15%. Giáo hội công giáo có một Giáo tỉnh mà thôi, là Tổng giáo phận Libreville, với 3 giáo phận phụ thuộc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page