Phỏng vấn ÐHY Christoph Schoenborn

về Hội Nghị Hồng Y lần thứ sáu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp chung các Giám mục Guatemala đến Roma "viếng Tòa Thánh" (Ad Limina).

Sáng thứ ba vừa qua, ngày  29.5.2001,  ÐTC tiếp chung các Giám mục Cộng hòa Guatemala đến Roma "viếng Tòa Thánh". Trong bài tường trình lên ÐTC về tình hình Ðất Nước, sau 36 năm nội chiến, Ðức Cha Victor Hugo Martinez Contreras, TGM giáo phận Los Altos, Chủ tịch HÐGM Guatemala, nói đại ý như sau : Giáo hội công giáo tại đây đã phải trả bằng giá rất cao: một Giám mục, nhiều linh mục, Tu sĩ nam nữ và nhiều giáo dân đã hy sinh cả mạng sống. Vì những hy sinh và đau khổ lâu dài này, Giáo hội Guatemala hiện nay là một Giáo hội sống mạnh. Các cộng đồng công giáo đã chuẩn bị và cử hành Năm Ðại Toàn xá với nhiều hăng say và sốt sắng. Ðây là ơn đặc biệt Chúa dành cho Giáo hội để canh tân đời sống Kitô và củng cố Ðức tin sau những năm đầy khó khăn . Ðức TGM nhắc đến hai chuyến viếng thăm của ÐTC tại Guatemala, lần thứ nhất  vào năm 1983  trong lúc chiến tranh còn tiếp diễn và lần thứ hai vào năm 1996 khi hòa bình đã trở lại . Người dân Guatemala biết ơn ÐTC rất nhiều, vì  đã nhiều lần kêu gọi và can thiệp chấm dứt chiến tranh huynh đệ tương tàn và cùng nhau xây dựng lại đất nước, bị tàn phá, đói khổ.... Chủ tịch HÐGM Guatemala kết thúc: "Kính thưa ÐTC,  Giáo hội tại Guatemala, lữ hành trần gian, kính chào Ðức Cha. Dù đã phải chịu biết bao bách hại và khó khăn, Giáo hội này là một cộng đồng giầu đức tin nơi Chúa Kitô, một Cộng đồng sùng kính Thánh Thể, một Cộng đồng vốn sùng kính sâu xa Mẹ Maria, một Cộng đồng  yêu mến thành thực Vị Kế nghiệp Phêrô, Ðại diện Chúa Kitô ở trần gian. Chúng con xin ÐTC, trong hiệp thông Giám mục đoàn và trong việc công nhận ÐTC là Vị Kế nghiệp Phêrô, hãy củng cố chúng con trong  đức tin và ban phép lành Tòa Thánh cho Dân Chúa , lữ hành tại Guatemala, để củng cố thêm đức tin của chúng con".

Sau đây là những điểm chính trong diễn văn dài của ÐTC đọc cho các Vị chủ chăn Giáo hội Guatemala.

Trước hết ÐTC nhắc lại sứ vụ chính của Giám mục. Ngài nói: "Các Ðức Cha có nhiệm vụ nền tảng này là xây dựng các Cộng đồng công giáo đã được trao phó cho các Ðức Cha trên Ðá Tảng, là Chúa Kitô, bằng việc rao giảng Lời Chúa, cử hành các Bí tích và thực hiện đức bác ái". Ngoài ra, ÐTC nhắc lại cần phải tham dự vào việc phân tích , cá nhân hoặc tập thể trong HÐGM, những thành quả và những viễn tượng của xã hội Guatemala, bằng cách tìm giải thích theo ánh sáng Tin Mừng , để hướng xã hội  tuân theo các giá trị luân lý và nhất  là bằng việc cổ võ tinh thần hòa giải quốc gia , rất cần thiết trong lúc này, sau nhiều năm của cuộc nội chiến đẫm máu.

Ðiểm quan trọng khác là các Ðức Giám mục hãy quan tâm đến các Linh mục, những người cộng tác trực tiếp của mình, để có thể chu toàn sứ vụ của Vị Chủ chăn . ÐTC nói: "Trong thi hành sứ vụ, các Giám mục có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của các linh mục. Xã hội ngày nay, rất khác nhau, đòi hỏi nơi linh mục phải là "dấu hiệu của sự hiệp nhất", bằng việc thi hành thừa tác vụ của mình trong khiêm tốn và theo đức ái mục vụ , để dẫn đưa các tín hữu đến với Chúa Kitô ". ÐTC ca ngợi HÐGM Guatemala về việc thành lập UŻy Ban Giáo sĩ và Mục vụ linh mục. Ủy ban đã cho công bố chương trình quốc gia về Mục vụ linh mục cho 5 năm tới đây: 2001-2006. ÐTC nhấn mạnh: "Trong chương trình này, xin các Ðức Cha lưu ý đến tình trạng riêng của mỗi một linh mục và các Ðức Cha hãy đem đến cho mọi linh mục sự giúp đỡ mà họ đang cần đến, bằng việc khuyến khích họ theo đuổi với niềm an vui và hy vọng  con đường thánh thiện . Xin các Ðức Cha đừng để một linh mục nào trong các linh mục của các Ðức Cha thiếu thốn những phương tiện cần thiết để sống ơn gọi và thi hành thừa tác vụ của họ".

Cổ võ ơn kêu gọi : đây là điểm thứ ba trong diễn văn của ÐTC . Ngài nhắc lại rằng : Mục vụ ơn kêu gọi phải chú trọng ngay đến ơn kêu gọi từ lúc Chúa gọi mỗi người , để giúp phát triển và bền chí theo Chúa đến cùng. Mục vụ ơn kêu gọi tìm được môi trường thuận lợi trong mục vụ giới trẻ. Vì thế cần phải huấn luyện giới trẻ về giáo lý , về thiêng liêng và về nhiệt thành tông đồ.

Nhân nói về  mục vụ ơn kêu gọi, ÐTC nhắc đến sự quan trọng của việc huấn luyện các chủng sinh trong chủng viện. ÐTC nói: "Trong khi đáp lại với lòng quảng đại và lòng yêu mến không chia sẻ ơn gọi linh mục, các linh mục sẽ là gương mẫu của đức ái mục vụ , của việc cầu nguyện và của việc hy sinh tận tụy cho các thanh niên đang chuẩn bị tiến lên chức thánh".

Ðối với các tu sĩ nam nữ, ÐTC nói: "Trong các báo cáo 5 năm về tình hình Giáo hội tại Guatemala, các Ðức Cha nhấn mạnh đến sự tôn trọng và biết ơn đối với hồng ân đời sống tận hiến. Thực vậy, tại Guatemala có một sự hiện diện liên lỉ của các Tu sĩ nam, nữ. Họ góp phần đắc lực vào việc rao giảng Tin Mừng, hoặc qua mục vụ trực tiếp tại các giáo xứ hay tại các địa điểm truyền giáo, hoặc qua các công việc trong các lãnh vực tông đồ khác nhau: giáo dục hay bác ái. Vì thế tôi xin nhắc các Ðức Cha về sự cần thiết giúp các Tu sĩ nam nữ trung thành với đặc sủng riêng của họ. Các Giám mục có bổn phận gìn giữ và bênh vực gia tài thiêng liêng của mỗi một Tu hội".

" Các Ðức Cha hãy huấn luyện một hàng giáo dân có khả năng, dấn thân trong con đường thánh thiện và trong việc xây dựng Giáo hội, trong việc thiết lập một xã hội công bình hơn". Ðây là lời khuyên khác được ÐTC nhắc đến trong bài diễn văn đọc cho HÐGM Guatemala.   Cần phải phổ biến giáo lý xã hội của Hội Thánh công giáo, để đối phó với tình hình riêng hiện nay tại Guatemala, để nhất là những người dấn thân trong chính trị biết tôn trọng và đem các giá trị Tin Mừng vào đời sống công cộng.

Ngoài việc huấn luyện người giáo dân dấn thân trong đời  sống công cộng, còn cần phải rao giảng Tin Mừng cho tất cả những ai có trách nhiệm trong các lãnh vực khác nhau về hành chánh, bởi vì Tin Mừng có một cái gì liên hệ với họ; cần phải giúp họ khám phá sứ điệp của Chúa Giêsu, một sứ điệp  có giá trị và bổ ích cho chính họ và nhiệm vụ của họ nữa" (xem Ecclesia in America, số 67).

Ðiểm sau cùng được ÐTC nhấn mạnh trong diễn văn là vai trò của các giáo lý viên. Ngài nói:"Mọi người đều biết việc phổ biến Lời Chúa tại Guatemala được thực hiện phần lớn nhờ vào con số đông đảo các giáo lý viên. Ðọc bản báo cáo của các Ðức Cha, tôi thấy các Ðức Cha ca ngợi công việc vô vị lợi và hy sinh của họ. Tôi tận tình cảm ơn họ về việc phục vụ này, một phục vụ thuộc sứ vụ của họ trong lòng Giáo hội". Nói đến các phong trào giáo dân, ÐTC nhắc lại cho các vị chủ chăn lời của Thánh Phaolô: "Anh em đừng giập tắt Thần Khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu bất cứ dưới hình thức nào , hãy tránh xa" (1Ts 5, 19-21).  Như vậy, nhờ vào Hàng giáo dân được huấn luyện chu đáo và có khả năng, nhờ vào các giáo lý viên  nhiệt thành, người dân tránh được nạn dốt nát về tôn giáo và được củng cố trong đức tin, có thể đối phó với sự lan tràn của các giáo phái và của những hứa hẹn khác nữa" (xem Eccelsia in America, số 75).

ÐTC kết thúc bài diễn văn bằng việc xin các Ðức Giám mục chuyển đến tâm tình yêu mến và sự gần gũi thiêng liêng của ngài cho  các linh mục, Tu sĩ nam, nữ và anh chị em giáo dân tại Guatemala. "Xin Ðức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Giáo hội, theo dõi và an ủi các Ðức Cha với tình âu yếm của người Mẹ hiền. Tôi ban phép lành Tòa Thánh cho các Ðức Cha và giáo phận của các Ðức Cha".

Guatemala là một quốc  gia thuộc Trung Mỹ châu. Diện tích gồm 108.889 cây só vuông (khoảng một phần ba Việt nam) với dân số hơn 8 triệu, đa số là người công giáo. Giáo hội Guatemala được chia thành hai giáo tỉnh: Guatemala với 9 giáo phận phụ thuộc và Los Altos, Quetzaltenando-Totonicapan, với 6 giáo phận phụ thuộc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page