ÐTC nói về Hội Nghị Hồng Y

trong giờ Kinh Nguyện

Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng

trưa Chúa Nhật 20/05/2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói về Hội Nghị Hồng Y trong giờ nguyện kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng trưa Chúa Nhật 20 tháng 5/2001, Chúa Nhật VI Phục Sinh.

Vào giờ trưa, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã dựa vào bài đọc thứ nhất của phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh, từ chương 15 sách Tông Ðồ Công Vụ, nói về Công Ðồng đầu tiên tại Giêrusalem, để nói về  Hội Nghị Hồng Y, từ ngày 21 đến 24 tháng 5 nầy, như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Phụng Vụ nhắc lại cho chúng ta một đoạn kinh thánh trích từ sách Tông Ðồ Công Vụ kể lại biến cố được gọi là "Công Ðồng Giêrusalem" ( TÐCV 15, 11- 29). Cuộc họp đầu tiên đó của các Tông Ðồ và những vị Trưởng Lão đã được triệu tập để giải quyết một vấn đề quan trọng. Ðối với các tín hữu thuộc nhóm Pharisêu xác tín rằng những người ngoài do thái giáo trở lại kitô giáo,  phải chịu phép  cắt bì và tuân giữ luật Môisen, thì hai thánh Phaolô và Barnaba mạnh mẽ bênh vực lập trường rằng ơn cứu rỗi không đến từ những việc của Lề Luật, nhưng từ đức tin vào Chúa Kitô.

Nhờ những can thiệp được linh ứng của Thánh Phêrô và Thánh Giacobê, lập trường của Thánh Phaolô và thánh Barnaba, được chấp nhận; và kể từ  ngày đó, Giáo Hội "ra khơi", sẵn sàng đem Tin Mừng đến cho tất cả mọi dân tộc và mọi nền văn hóa. Sức hoạt động tông đồ do Chúa Thánh Thần soi sáng vào khởi đầu, đã không bị tàn lụn và được tiếp tục cho đến hôm nay, lúc chúng ta đang bước những bước đầu tiên của ngàn năm thứ ba. Ước muốn duy nhất và bổn phận của các tín hữu là ước muốn rao giảng cho tất cả mọi người biết Chúa Giêsu, Ðấng cứu chuộc của con người và của trọn cả con người.

2. Hội Nghị đặc biệt của Hồng Y Ðoàn được đặt  vào  con đường hành trình lịch sử nầy của Giáo Hội;  Hội Nghị nầy được bắt đầu vào thứ hai 21.5.2001, và sẽ kết thúc với việc long trọng cử hành Bí Tích Thánh Thể,  do Cha chủ tế  vào sáng thứ năm 24/05/2001, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Trong những ngày tới đây, chúng tôi sẽ cùng nhau nhìn đến những viển tượng cho đời sống và sứ mạng của Giáo Hội trong thế giới. Ðiểm quy chiếu căn bản cho chúng tôi  sẽ là tông thư  "Khởi đầu ngàn năm mới", trong đó, theo ánh sáng của kinh nghiệm Năm Thánh, Cha đã  nêu chỉ những đòi hỏi ưu tiên cho toàn thể Dân  Chúa; đó là: chiêm ngắm dung mạo Chúa Kitô; bắt đầu lại từ  Người để canh tân con đường thánh thiện; và làm chứng nhân của Tình Yêu Chúa.

3. Trong mọi giây phút, nhưng nhất là trong những giây phút có tính cách quyết định, Giáo Hội muốn lắng nghe Chúa Thánh Thần. Tại Phòng Tiệc Ly ở Giêrusalem đã xảy ra như thế; nơi Công Ðồng đầu tiên, công đồng mở cửa cho những anh chị em ngoài do thái giáo, cũng đã xảy ra như vậy; và trong Hội Nghị Hồng Y nầy, cũng sẽ xảy ra như vậy. Bên cạnh Người kế vị Thánh Phêrô và các vị Hồng Y, những cộng tác viên gần gủi nhất của người kế vị Thánh Phêrô trong việc hướng dẩn Giáo Hội phổ quát, thì không nên để bị thiếu đi sự  nâng đỡ của Dân Chúa bằng lời cầu nguyện.

Anh chị em rất thân mến, Cha xin anh chị em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vừa khẩn cầu trước hết sự trợ giúp hiền mẩu của Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh, Mẹ của Giáo Hội. Chúng ta giờ đây hãy hướng về Mẹ với lòng tin tưởng phó thác to lớn và hát lên lời kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page