ÐTC triệu tập

Hội Nghị các Hồng Y trên thế giới

tại Vatican

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC triệu tập Hội nghị các Hồng Y trên thế giới tại Vatican.

Vatican - 16.5.2001-  Tuần báo "Gia Ðình Kitô" bằng tiếng Pháp, số phát hành cho tuần lễ từ 12 đến 18.5.2001, loan tin: ÐTC triệu tập tất cả các Hồng Y trên thế giới (kể cả các vị trên 80 tuổi) về Roma trong những ngày từ 21 đến 24 tháng 5/2001 này, để thảo luận về các vấn đề quan trọng của Giáo hội. Trong đó có vấn đề cải tổ Giáo Triều Roma - Thượng Hội đồng Giám mục thế giới - và hoạt động của các Hội đồng Giám mục từng quốc gia. Ngoài ra, còn một số vấn đề khác cũng sẽ được thảo luận, theo các câu hỏi đã được gửi trước tới các Hồng Y, như vai trò của các Giám mục và Hồng Y, vấn đề luân lý về dục tính và về gia đình,  những hình thức mới của tín ngưỡng và về các phương tiện truyền thông xã hội.

Ðây không phải là Hội nghị Hồng Y lần thứ nhất. Trước đây, để chuẩn bị Ðại Toàn xá của năm 2000, ÐTC đã triệu tập các Hồng Y và trước đó nữa, đã có một Hội nghị Hồng Y  để thảo luận về "sự sống con người".

Có thể ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận sẽ không tham dự Hội nghị, vì tình hình sức khỏe của Ngài không cho phép, sau cuộc giải phẫu tại Bệnh viện của Tổng giáo phận Boston (Hoa kỳ). Theo tin chúng tôi nhận được, ÐHY đã khá hơn nhiều.

Trong những ngày vừa qua, ÐTC đã bổ nhiệm ÐHY Phanxicô làm thành viên của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích và của Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page