Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Chúa Nhật 26/08/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 26 tháng 8 năm 2001:

Nhân dịp Hội Nghị Quốc Tế tại Durban, Nam Phi, chống lại việc kỳ thị chủng tộc, ÐTC đã nói về lập trường của Giáo Hội  về vấn đề nầy và kêu gọi hãy có chiến dịch rộng lớn về giáo dục con người biết tôn trọng các giá trị Tin Mừng, tôn trọng nhân quyền.  ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

"Ta sẽ đến quy tụ tất cả mọi dân tộc mọi ngôn ngữ; và họ sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta" (Is 66,18). Những lời trên của tiên tri Isaia, được vang lên trong phụng vụ, làm Cha nhớ đến cuộc gặp gỡ quốc tế quan trọng, sẽ diễn ra tại Durban, Nam Phi, từ  thứ sáu tới đây, ngày 31 tháng 8/2001 cho đến ngày 7 tháng 9/2001. Ðây là Hội Nghị Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc chống lại sự kỳ thị chủng tộc. Tại  Hội Nghị, Giáo Hội sẽ mạnh mẽ lên tiếng để bảo vệ những quyền căn bản của con người, những quyền ăn rễ sâu trong phẩm giá được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ðể trình bày cho các tín hữu và cho cộng đồng quốc tế  tư tưởng của Tòa Thánh về vấn đề nầy, Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình đã soạn lại,  với phần dẩn nhập được cập nhật hóa,  ấn bản mới của Tập Tài Liệu đã được phát hành theo yêu cầu của cha vào năm 1988, và có tựa đề là: Giáo Hội trước chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ðể phục vụ cho một xã hội huynh đệ hơn.

2. Trong  những thập niên vừa qua, được ghi dấu bởi sự phát triển của việc toàn cầu hóa, bởi sự  tái xuất hiện đáng lo ngại của những chủ nghĩa quốc gia có tính cách gây hấn, bởi những bạo lực chủng tộc và bởi những hiện tượng rộng lớn về kỳ thị chủng tộc, phẩm giá con người thường bị đe dọa nặng nề. Mọi lương tâm ngay thẳng không thể nào không kết án cách quyết liệt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong bất luận tâm hồn ai và tại bất cứ đâu. Buồn thay, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nầy phát xuất trong những hình thức luôn luôn mới mẽ và không ngờ trước được, vừa xúc phạm và hạ thấp gia đình nhân loại. Chủ nghĩa chủng tộc là một tội xúc phạm trầm trọng đến Thiên Chúa.

Công đồng Vaticano II nhắc lại rằng "chúng ta không thể khẩn cầu Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người, nếu chúng ta từ chối hành xử như  người anh chị em đối với một nhóm người nào đó trong số tất cả mọi người đều được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa..Bởi thế cho nên, Giáo Hội  lên án, như là nghịch lại thánh ý của Chúa Kitô, bất cứ sự kỳ thị nào giữa con người với nhau hoặc bất cứ sự bách hại nào được thi hành vì những lý do chủng tộc  hay màu da, vì hoàn cảnh xã hội hay vì tôn giáo" (Nostra aetate, 5).

3. Chống lại chủ nghĩa chủng tộc, chúng ta phải đề ra một nền văn hóa của sự tiếp nhận nhau, vừa nhìn nhận nơi mỗi người nam nữ một người anh chị em cùng đồng hành trên những con  đường của tình liên đới và hòa bình. Vì thế, cần phải có công việc bao la về giáo dục những giá trị đề cao phẩm giá và bảo vệ những quyền lợi căn bản của con người. Giáo Hội  muốn tiếp tục cố gắng trong lảnh vực nầy và yêu cầu tất cả mọi kẻ tin hãy đóng góp một cách có trách nhiệm, đóng góp bằng việc trở lại của con tim, bằng việc gây ý thức và huấn luyện. Ðể thực hiện điều nầy, trước hết cần đến lời cầu nguyện.

Một cách đặc biệt, chúng ta hãy khần cầu Mẹ Maria rất thánh, ngõ hầu khắp nơi được gia tăng nền văn hóa của đối thoại và tiếp nhận, cùng với sự tôn trọng đối với mọi người. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Hội Nghị tại Durban, mà từ đó chúng ta mong ước được cũng cố ý chí chung nhắm đến việc xây dựng một thế giới tự do hơn và liên đới hơn.

Ðến đây, ÐTC đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người.

Sau phép lành Tòa Thánh, ÐTC còn ở lại nơi Bao lơn, để chào chúc các nhóm hiện diện, bằng các thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, ÐTC cầu chúc  sao cho Chúa Kitô Ðấng cứu thế ban cho những anh chị em hành hương được kiên trì trên con đường thánh  thiện, "để chia sẽ với toàn thể nhân loại niềm hy vọng mà Chúa đã đặt vào trong tâm hồn  anh chị em." Bằng tiếng Anh, ÐTC đã  chào nhóm sinh viên thuộc Học Viện Hoa Kỳ, muốn bắt đầu những môn học để làm linh mục,  tại Kinh Thành Roma muôn thuở nầy. ÐTC nói: "Ước chi những năm tháng chúng con học hỏi tại Roma, giúp chúng con đào sâu đức tin và tình yêu thương đối với Giáo Hội. Cha ban phép lành cho tấāt cả". Cuối cùng ÐTC cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật đầy an lành.


Back to Radio Veritas Asia Home Page