Nhng oan Hanh Hng khap ni

lan lt tien ve Trung Tam Thanh Mau La Vang

chuan b ky niem mot tram nam

ngay ai Hoi Hanh Hng La Vang lan au tien

(1901-2001)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tin Tc ve Nhng oan Hanh Hng  tai Trung Tam Thanh Mau La Vang.

Tin t Trung Tam Thanh Mau La Vang cho biet: Nhat Ky Hanh Hng La Vang t thang 6 en cuoi thang 7 nam 2001 a ghi nhan co tren 200 oan hanh hng t nhieu ni trong cung nh ngoai nc, en knh vieng, ta n va cau khan Me La Vang.

Hang em, co rat nhieu giao dan thuoc cac oan hanh hng, vay quanh Linh ai Me, cung nhau sot sang oc kinh cau nguyen.

Ngay 30 thang 7/2001, hn 100 n tu thuoc Cong oan Men Thanh Gia Hue, Cong oan Thanh Phaolo, Cong oan Con c Me Vo Nhiem va Cong oan Con c Me i Vieng, a en cau nguyen va chuan b cho em Canh Thc ben Me se c c hanh vao toi 14.8.2001, dp ky niem Bach Chu Nien ai Hoi Hanh Hng La Vang.  c Cha Stephano Nguyen Nh The, Tong Giam Muc Hue, cung en tham d buoi cau nguyen va chuc lanh cho cong viec chuan b ai Le sap ti.

Ngay 15.5.2001, tai Trung Tam Thanh Mau La Vang, linh muc Giuse Dng c Toai, Quan Nhiem Trung Tam, a co thong bao ve ngay Hanh Hng thng nien thang 8 nam 2001, ong thi cung la dp Ky Niem 100 Nam ai Hoi Hanh Hng La Vang lan th nhat (1901-2001), vi chng trnh va thi gian cu the nh sau: thi gian t 14.8.2001 en 15.8.2001.

Ngay th Ba, 14.8.2001 : Ap Le c Me Hon Xac Len Tri

Cac sinh hoat rieng cua cac Hoi oan, ac biet gii tre.

16g00 : Nghi thc khai mac hanh hng cong oan.

16g30 : Thanh Le ong Te (Le Vong c Me Hon Xac Len Tri)

18g30 : Rc va Chau Thanh The

20g30 : Gi Canh thc ben Me

T 21g30 en 22g30 : - Chau rieng tai Linh ai

                                     - Giai toi cho cong oan Hanh Hng

22g30 : Yen lang ngh ngi tai cac v tr tam tru.

Ngay th T, 15.8.2001 : Le c Me Hon Xac Len Tri

05g30 : Rc va dang hoa ton vinh Me La Vang

06g30 : Thanh Le ong te knh c Me Hon Xac Len Tri.

Sau Thanh Le, nghi thc be mac.

Hy vong con cai Me t khap ni se cung nhau sum hop ben Me La Vang trong nhng ngay han hoan va hong phuc nay.

Phong vien Tng thuat t Linh a La Vang


Back to Radio Veritas Asia Home Page