em canh thc caàu nguyeän

di chan Me LaVang (30/4/2001)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

em canh thc cau nguyen di chan Me La Vang (toi th hai, 30.4.2001).

Th hai, ngay ngay 30 thang 4 nam 2001, ap ngay au thang 5 knh c Me, mot so giao dan vung sau, vung xa, gom 500 ngi, trong so o, co 200 ngi cong giao dan toc Bru, toi nay, co mat tai linh a La Vang va canh thc cau nguyen luc 19g30'.

Sau khi hat kinh cau uc Chua Thanh Than, cha Dng c Toai, Quan Nhiem Trung Tam Thanh Mau La Vang tuyen bo khai mac buoi canh thc cau nguyen tai Linh a La Vang. Ngai gii thieu c TGM Hue ban li m au. c TGM Hue chao tham cong oan hanh hng toi nay, gom cac anh ch em ngi kinh, cung nh ngi dan toc Bru Quang Tr, va cung gom hn 40 anh ch em thuoc giao phan Thanh Pho Ho Ch Minh tham d. c TGM khuyen khch cong oan hanh hng canh thc toi nay, noi gng cac tong o va mon e cua Chua Giesu sau khi biet rang Thay mnh a song lai, nen khong con nhut nhat s hai nh trc na, va ac biet la sau khi c Chua Giesu phuc sinh ban xuong ay tran n Chua Thanh Than, th a to ra can dam mot cach la thng, va hang say song Tin Mng va loan bao Tin Mng.

Tiep theo li cua c TGM Hue, linh muc Nguyen Vinh Gioang, hat trng Hat Quang Tr trnh bay cho cong oan hanh hng nghe muc thi s ve Giao Hoi. Trong phan th nhat, linh muc hat trng trnh bay ve Giao Hoi toan cau, ac biet ve than the va s nghiep cua nhan vat noi bat nhat trong Giao Hoi, la GH ng kim, Giaon-Phaolo II.

Ve GH ng kim Gioan-Phaolo II:

Cho en nam 1998, khi GH Gioan-Phaolo II mng ky niem 20 nam trieu ai giao hoang, th trong suot 2 0 nam phuc vu, theo nhng thong ke chnh xac c a ra, ngai a i 84 chuyen tham vieng va hanh hng ngoai quoc, va 134 chuyen vieng tham muc vu trong nc Y, tong cong i het quang ng dai 01.006.317 cs. Trong suot 720 ngay hanh hng ben ngoai Roma, ngai co 3.078 bai noi chuyen va bai giang cho hang tram trieu ngi oi dien, hay qua he thong truyen thong ai chung. Ngay tai chnh Roma, ngai a i tham hn 700 lan, ti cac nha tu, nha dong, tu vien, chung vien, nha dng lao, benh vien, va i tham 274 giao x trong so 325 giao x cua Roma. Trong 20 nam phuc vu, ngai viet cac tai lieu giao huan gom 13 thong iep, 36 Tong Th, 15 th chnh thc khac cho nhng nhan vat va nhom ac biet, 9 Tong th tong ket sau Thng Hoi ong, oc dien van cho 600 chuyen " i Vieng Mo Thanh Phero cua cac giam muc, va hang ngan dien van khac. Ngai cong bo Giao Luat Mi va Sach Giao Ly Cong Giao, mot cuon Sach Giao Ly cu cong bo trc cach ay 400 nam. Trong 144 buoi le phong thanh, ngai a phong chan phc cho 798 thanh nam n va phong thanh cho 280 thanh mi ( trong o co phong 117 V thanh T ao Viet Nam, ngay 19.6.1988 ), o la cha ke trong thang 3 va roi, ngai chu tr mot cuoc phong thanh mhieu nhat trong lch s : 233 v thanh t ao tai Tay ban Nha. Suot 20 nam, ngai chu toa 5 Thng Hoi ong Thng Ky, Mot Thng Hoi ong Ngoai Thng va 6 Thng Ngh ac Biet. Gia thang 10/1978 va thang 10/1998, ngai tiep 877 trieu yet chung vi khoang chng 13.833.000 khach va on tiep khoang 150.000 en 180.000 ngi trong nhng nhom trieu yet ac biet, ngha la trung bnh 5 cuoc trieu yet rieng moi ngay, tiep khoang 15.000 ngi. Con so nay khong ke nhng cuoc noi chuyen hang ngay vi nhng khach c mi dung ba vi ngai, tai nha rieng Vatican hay trong cac chuyen hanh hng, vieng tham hai ngoai. Trong 6 hop mat vien, ngai a thiet lap 159 Tan Hong Y. Cung trong khoang thi gian nay, ngai a chon 2.650 giam muc trong so khoang 4.2000 giam muc trong Hoi Thanh. Trong 20 nam phuc vu tren ngoi giao hoang cua ngai, Toa Thanh a thiet lap quan he ngoai giao vi 64 nc tren cap bac ai s, phuc hoi quan he ngoai giao vi 6 nc khac, nang tong so cac quoc gia co lien he vi Toa Thanh la 168 quoc gia. Hien nay, ngai ang chuan b i tham cac nc  Hy lap, Syria va Malta.

Tiep en, phan th hai la phan trnh bay ve thi s cua Giao Hoi Viet Nam, va ac biet la giao phan Hue.

Tin Mng ao Cong giao c rao giang tren at nc Viet Nam c bat au vao nam 1533, cach ay 468 nam.

Theo thong ke cua Toa Thanh trc nam 1995,  th con so giao hu c gia tang tren toan coi nc Viet Nam nh sau: nam 1800 (310.000), nam 1910 (932.527), nam 1936 (01.386.530), nam 1964 (02.379.310), nam 1970 (02.491.839).

Theo thong ke cua Toa Thanh nam 1995: GHVN co 25 giao phan, chia ra lam ba giao tnh : giao tnh Ha Noi gom Tong Gp ha Noi, gp Bac ninh, gp Bui Chu, gp Thai Bnh, gp Thanh Hoa, gp Hai Phong, gp Lang Sn, gp Phat Diem, gp Vinh, gp Hng Hoa ; giao tnh Hue gom Tong Gp Hue, gp Buon ma Thuot, gp a Nang, gp Kontun, gp Nha Trang, gp Qui Nhn ; giao tnh Thanh Pho HCM gom Tong Gp Tp HCM, gp Can Th, gp a Lat, gp Long Xuyen, gp My Tho, gp Phan Thiet, gp Phu Cng, go Vnh Long, gp Xuan Loc.

Tong so giao hu nam 1995 la 04,483,934 giao hu /  Tong so giao x nam 1995 la 1,842 giao x / Tong so linh muc nam 1995 la 1,674 linh muc / Tong so tu s nam 1995 la 07,341, trong so o, co 972 nam tu s va 06.369 n tu.

Hien nay, con so giao hu Viet Nam c tnh la 08 trieu, ngha la trong vong 05 nam, giao hu Viet Nam chung ta tang them c 03.516,066 giao hu. Theo hang Reuters nhan xet ngay 10.8.1998 : Khoang tam trieu dan Viet Nam la Cong Giao, Viet Nam co ty so ngi cong giao ng th nh tai vung Nam A Chau (sau Phi Luat Tan).

That la ieu rat ang mng:

Th nhat, la v moi nam hien nay, Giao Hoi Viet Nam c tang them nhieu tn hu;

th hai, la v hien nay, co nhieu ngi ang theo hoc ao e chuan b chu phep RT ma tr thanh ngi Cong giao: viec hoc ao e c tr lai ao Cong giao hien nay, th tuy theo giao x va giao phan: co giao x th nhieu, co giao x th t, co giao phan th nhieu, co giao phan th t, nhng t nhieu g, th van luon luon co;

th ba, la hien nay, co rat nhieu cam tnh vien gia ong bao Viet Nam chung ta oi vi ngi Cong giao chung ta noi rieng, va oi vi ao Cong giao chung ta noi chung, en oi chung ta co the noi rang Giao Hoi Viet Nam chung ta ang trong mot Mua Hien Xuong ay phong phu va sinh ong cua n Chua.

Giao Hoi Viet Nam, va ac biet la Giao phan Hue chung ta va trai nhng bien co trong ai va ay khch le t nam 1995 cho en nay, nh sau:

-         Bien co ngay 21.01.1996, HGM Phap vieng tham Hue

-         Bien co ngay 09.4.1998, TGM Tephano cua chung ta c Toa Thanh c lam TGM Tong Giao phan Hue

-         Bien co Ky niem 200 c Me hien ra tai La Vang (1798-1998): Ky niem 200 nam c Me hien ra tai La Vang vi s tham d hn 200.000 ngi t khap ni trong nc Viet Nam va t hai ngoai, khap nhieu nc tren the gii.

-         Bien co ngay 29.8.1999. HGM Hoa Ky en tham ac biet Giao Hoi Hue, va chnh tai Linh a La Vang nay, TGM chu tich HGMHK xin c Me La Vang nhan Giao Hoi Hoa Ky lam con nuoi, v c Me La Vang a co con ruot la Giao Hoi Viet Nam roi.

-         Bien co Gp Hue mng Tam Nhat Toa n 150 nam thanh lap Giao phan Hue vao ngay (27, 28,29/6/2000).

-         Bien co ngay 21.02.2001: Mot TGM, thuoc cua gp Hue c vinh thang Hong Y, lam haan hoan toan the Giao Hoi Viet Nam va lam cho toan the the gii Cong giao chia vui vi Giao Hoi Viet Nam.

Trong nhng bien co nay, chung ta trc het hay noi oi li ve ai Le Ky niem 200 c Me hien ra tai La Vang va ve cuoc le tan phong Hong Y cua TGM Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan.

Ve bien co 200 La Vang:

La Vang xa kia la mot phng be nho, nam giua chon rng thieng nc oc. Trc khi tien vao rng kiem cui ot than, nhng ngi tieu phu dng lai ni ay, ngh tam di tan cua cac cay a. V ay la ni co cay La Vang, nen co danh xng La Vang. Va v ay la ni rng ram nguy hiem, au thu d, nen khong ai dam mao hiem i vao ay le te mot mnh, nhng phai ru nhau i tng oan, tngh nhom, va i, va la vang ron rang e lam cho thu d bo chay, vio the, cung co danh xng La Vang. Nam 1798, Vua Tay Sn Canh Thnh ra lenh truy naz ngi cong giao, giao dan Quang Tri tm cach chay tron len La Vang v ay la ni t a, khong ai dam len ni nay ...

en Thanh c Maria La-Vang c nang len bac Tieu Vng Cung Thanh ng do Tong th Magno Nos cua c Thanh Cha Gioan XXIII, e ngay 22 thang 8 nam 1961 : Chung Toi lay toan quyen Giao Hoang cua Chung Toi viet sac ch nay, co hieu lc vnh vien, e ban cho en Thanh c Me La-Vang giao phan Hue, c tc hieu va pham v Tieu vng Cung Thanh ng, vi tat ca cac quyen li, ac an thng ban cho nhng Thanh ng nh the, khong g trai ngc co the chong lai sac ch nay.

c Thanh Cha Gioan-Phaolo II a noi : Chung Toi pho dang toan the Cong ong Cong Giao Viet-Nam cho c Trinh N Maria, N Vng Cac Thanh T ao. c Maria a c ton sung trong x nay 200 nam.

Trong dp ai le ky niem 200 nay, theo cac hang thong tan ngaoi quoc AP, AFP, Rueters, ... .c Hong Y noi: "ay la mot vinh d ac biet ma c Thanh Cha a ban cho toi, nhng toi ngh rang vinh d nay khong nhng c ban cho toi, ma cung c ban v ngai knh trong dan toc Viet-Nam, mot dan toc ma ngai luon luon noi rang rat de yeu.; " Niem hy vong ma c Giao Hoang a ban cho toi la mot dau hieu ngai yeu thng Giao-Hoi Cong giao Viet-Nam, mot Giao-Hoi a co dong lch s 400 nam vi nhieu thang tram, nhng van luon luon gi c long trung thanh vi Toa Thanh.";

c Hong Y cho thay rang cong oan cong giao Viet-Nam, co tam trieu, la cong oan cong giao ln th hai tai ong-Nam A-Chau, sau Phi-Luat-Tan.

c Hong Y cung gi y cho thay rang c Giao Hoang Giaon-Phaolo muon en knh vieng La-Vang, 60 cay so (38 miles), cach bac co o Hue.; c Hong Y noi: "Toi muon noi ve tnh yeu cua c Thanh Cha danh cho dan toc Viet-Nam va s lu y cua ngai ve ngay le hoi v ai hom nay. V ngai khong co ieu kien e en tham chung ta, ngai a gi cho toi mot bc th."

Ve bien co c tan Hong Y PX Nguyen Van Thuan:

Bao ch va d luan quoc te a loan tai nhieu tin tc va bnh luan viec c Giao Hoang Gioan Phaolo II vinh thang 44 Tan Hong Y, trong o co mot ngi Viet Nam la Tan Hong Y Nguyen Van Thuan,

Chnh v ay la mot vinh d va hanh dien ln lao cho dan toc Viet Nam, hau het cac nhat bao, tuan bao, ac san Viet Ng eu loan tin ve nghi le tan phong Hong Y, trong o co v Tan Hong Y Viet Nam la c Tong Giam Muc Nguyen Van Thuan, Chu Tch Hoi ong Giao Hoang Cong Ly va Hoa Bnh tai Giao Trieu Vatican.

Ngi ta thay cac c quan truyen thong quoc te, bao ch truyen thanh truyen hnh eu tng thuat vi nhieu hnh anh ve s kien lch s co mot khong hai nay trong Lch s Giao Hoi Cong Giao Hoan Vu. Nghi le tan phong 44 v tan Hong Y ln nhat lch s c dien ra ngay th t 21 thang 2, 2001 di bau tri trong xanh va anh nang rc r huy hoang cua Mua Xuan.

Trc tien nh quang trng en th Thanh Phero la mot quang canh vo cung ngoan muc ay mau sac. Trc het la mau o tren pham phuc cua 44 v Tan Hong Y va 80 Hong Y trong Hong Y oan ; mau tm cua 250 Tong Giam Muc va Giam Muc ( trong o co TGM Hue cua chung ta ); mau en cua 12 Thng Phu Cong Giao theo nghi le ong Phng; mau trang cua cac linh muc tham gia trong oan ong te va giup le. Them vao o la u loai mau sac cua quoc ky cac quoc gia ang tung bay. Ngay ca oan ng lam quan Thuy S cung oi non vi ngu o, thnh thoang lai bay tung len phat phi trong gio Xuan. Tat ca a tao thanh mot quang canh vo cung rc r ep mat.

c Tan Hong Y ngi Y Giovanni Battista Re, Bo Trng Thanh Bo Giam Muc, a dan au oan rc tien ra trong tieng hoan ho vo tay lien tuc cua tren 50,000 ngi khap the gii hien dien tai buoi le. Tiep theo sau cac Hong Y la oan ong te va cac Tong Giam Muc va Giam Muc, c Thanh Cha a en sau o vai phut. Ngai tien ra t ben trong en th Thanh Phero va i thang ve ghe cua Ngai trc tien nh en th.

Tren 250 ky gia, c Toa Thanh cap the ky gia ac biet trong bien co nay cung vi 40 nhiep anh gia.

Buoi le a c he thong truyen hnh RAI cua nc Y cung vi 74 ai truyen hnh ln va 180 ai truyen thanh a phong s trc tiep nghi le tan phong Hong Y sang ngay 21 thang 02/2001 cho gan 100 nc tren the gii. Cac tram phat tin tren Internet cung truyen trc tiep tren mang li ien toan toan cau.

Cam tng chung cua nhng ngi theo doi nghi le nay th ay la mot bien co ton giao vo cung cam ong.

Tan Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan, v th hai tien len nhan mu o va sac tan phong cha cho biet cam tng, nhng gia nhng trang phao tay va nhng tieng hoan ho cua cac phai oan Viet Nam en t khap ni tren the gii, co the cho ngi ta thay Ngai cung het sc xuc ong!!

Giao Hoi Viet Nam long trong chao mng c Tan H.Y . Mot phai oan Viet Nam a sang Roma chao mng v Hong Y th t cua Giao Hoi Viet Nam. Phai oan gom co c TGM Pham Minh Man, c TGM Nguyen Nh The, c Cha Nguyen Van Sang, c Cha Nguyen Van Yen, c Cha Tran Xuan Hap, S be tren Nguyen th Thanh, S Be Tren Men Thanh Gia Ch Quan Ho Th Chnh, cac linh muc tu s Viet Nam ang cong tac tai Roma, va cac phai oan linh muc, tu s, giao dan t Hoa Ky, Uc va cac nc Au Chau./ Tren khap the gii, cac cong oan Viet Nam a dang le ta n trong ngay 21/2/2001.

ac biet, trong nc Viet Nam, ..... , cac giao phan va cac giao x tren toan quoc a cong khai c hanh le mng c Tan Hong Y nh mot li ap tra ch ang, ro rang va thang than .../ Tai Saigon, hom nay 22/01/2001, luc 8g30 sang mot thanh le long trong a c to chc tai Vng Cung Thanh ng vi s tham d cua hang chuc ngan giao dan ng chat nha th lan ra ca ben ngoai. / Ngay th nam, 22.02.2001, tai Trung Tam Thanh Mau La Vang, linh muc Quan Nhiem Giuse Dng c Toai c hanh Thanh Le ong te ta n va cau nguyen cho c Tan Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan, va mi goi cac oan hanh hng hien dien, cung chung niem vui vi Giao Hoi Viet Nam va vi c Tan Hong Y trong dp trong ai nay. e cam ta n Me, cung chia se niem vui chung trong ngay hong phuc cua c Tan Hong Y Nguyen Van Thuan, va cau nguyen Me La Vang ban nhieu n phuc lanh cho c Tan Hong Y va cho s menh phuc vu Giao Hoi toan cau cua Ngai.

Sau lan tan phong Hong Y ngay 21 thang 2, 2001, trong so 62 quoc gia co Hong Y,;  Trong tong so 183 Hong Y tieu bieu cho 5 luc a, trong so nay co 96 v thuoc Au Chau, 18 v thuoc Bac My, 33 thuoc Chau My La Tinh, 17 thuoc A Chau, 16 thuoc Phi Chau va 4 thuoc Uc Chau va Chau ai Dng.

Nhat bao L'Osservatore Romano, c quan ngon luan chnh thc cua Toa Thanh, so phat hanh ngay th t 22 thang 2, 2001, a ang hnh ln c Thanh Cha ang om hon Tan Hong Y Viet Nam ngay trang nhat chiem 4 cot bao rat trnh trong. Va trong tiet muc lc tom tieu s 44 Tan Hong Y, Ngai la ngi th hai ch ng sau Tan Hong Y Giovanni Battista Re, Bo Trng Thanh Bo Giam Muc. Va tieu s c Tan Hong Y Nguyen Van Thuan c viet dai nhat chiem han 3 cot bao, Cu to cua dong ho lam s than nha vua trieu Nguyen tai Trung Hoa, sau nay tr lai cong giao, ;  hien nay la Chu Tch Hoi ong Giao Hoang Cong Ly va Hoa Bnh trong Giao trieu Vatican.

Sau khi trnh bay ve c tan Hong Y, cha hat trng knh mi TGM Hue ke cho cong oan hanh hng nhng gi ngai a mat thay tai nghe trong cuoc le phong hong y ac biet nay. Cong oan hanh hng vui sng lang nghe va nhieu lan vo tay trong khi nghe TGM Hue ke lai bien co phong hong y ma ngai a truc tiep tham d.

Tiep li c TGM Hue, cha hat trng oc cho cong oan hanh hng nghe nhng tam tnh cua HY Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan hng ve Giao Hoi Viet Nam, va ac biet la hng ve c Me La Vang:

Trong knh c Hong Y Chu tch Hoi ong Giam muc Viet Nam

Knh tha cac c Tong Giam muc va Giam muc, cac linh muc, tu s, chung sinh va giao dan quoc noi va quoc ngoai.

Trong ngay trong ai c phong tc hieu Hong y va ong te vi c Thanh Cha trong thanh le ta n 21 va 22.2.2001, con rat cam ong hng ve Giao hoi me Viet Nam va que hng Viet Nam yeu quy.

Con cam ta tat ca cac ang bac va toan the dan Chua a hiep y cau nguyen, ta n Chua thng xot en phan hen cua con cho con c phuc vu giao hoi hoan vu ben canh c Thanh Cha.

Mac du van dam xa xam, long con khong ngng gan bo vi Giao hoi va que hng. Con hang tam niem rang neu moi ngi chung ta song theo s iep 10 iem ma Chua quan phong a trao cho c Me La Vang ban en cho ong ba chung ta tren 200 nam trc ay, th t bac ch nam moi ngi se ong tam nhat tr nh anh em mot nha cung nhau xay dng mot que hng giau manh trong yeu thng va oan ket.

S iep ay gom 10 iem. Nam iem thanh hoa ban than, nam iem phuc vu Giao hoi, yeu men To quoc va phuc vu xa hoi.

Mot la b quyet cau nguyen; hai la tinh than au th; ba la mau nhiem Thanh gia; bon la pho thac cho Me; nam la phuc vu ngi ngheo, sau la xay dng Hoi thanh; bay la thanh hoa gia nh, bao ve to quoc; tam la oan ket, hiep nhat; chn la loan bao Tin Mng; va mi la chng nhan hy vong.

Moi ngay con hng ve c Me La Vang va sot sang cau nguyen cho Giao hoi va dan toc vi li kinh ma ong ba ta a oc ngay xa:

Lay n c Me La Vang

Xin nghe con mon th than may li

Me la Me that Chua Tri

Ma Me cung that me loai ngi ta

Cui xin xuong phc ha sa

oai xem con cai thiet tha khan cau

Nay con quy goi cui au

Trc ban th Me, xiet bao c nguyen

Cho con mot da knh tin

Knh th mot Chua het tnh thao ngay

Ray con dang tam long nay

Mot niem men Me t nay ve sau

Long con ray ch c ao

Chet trong tay Me, phc nao ln hn

Lay xin c Me xuong n

Gi gn cha me nha con yen han

Xin cho nc tr dan an

Ni ni nghe tieng Phuc am giang truyen

Nhng ngi ngheo kho tat nguyen

Cau lien ang a, xin lien ang vui.

Dap du ke ti ngi lui

Trong Nam ngoai Bac moi ngi giao lng

Nay con t biet thanh ng

Than tuy cach o, da thng en ay

Chon nay, ngay nay, hoi nay

Long nay ghi tac dam sai a vang

Lay n c Me La Vang

Xin nghe con mon th than may li.

Vi tam hon tran ngap tin tng tng lai, vi long tn thac vo b ben vao c Me La Vang va cac Thanh T ao Viet Nam, con xin tran trong knh chao, cam n cac ang cac bac va toan the Cong ong Dan Chua quoc noi va quoc ngoai.

(c Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan)

Cuoi cung, la phan trnh bay ve Giao Hoi Nam han, Giao Hoi Phap va Giao Hoi Hoa Ky.

Giao Hoi tai Nam han:

Nam Han la quoc gia co t le ngi ln chu phep Thanh tay cao nhat tren the gii.

Nam Han la quoc gia co ong ngi cong giao ng hang th ba tai A Chau, sau Philippines va An o, va cung la ni t le ngi ln ra toi chiem cao nhat tren the gii.

Moi nam co khoang 150 ngan ngi ln c ra toi tai Nam Han. Sau chuyen vieng tham au tien cua TC Gioan Phaolo II tai nc nay vao nam 1984, so ngi cong giao tai ay gia tang ang ke. T le ngi cong giao tai Nam Han hien gi la 8,3%, tng ng vi 3 trieu 950 ngan ngi trong tong so 46 trieu dan.

Hien nay co 7 linh muc Nam Han ang coi cac giao x ben Phap. Giao hoi cong giao Nam Han cung la mot xuc tac trong tien trnh hoa giai gia Nam va Bac Han. Tong thong Kim Dae-jung, c tang giai Nobel Hoa Bnh nam ngoai (2000) va la mot ngi tranh au cho nen dan chu tai Nam Han, la tn hu cong giao au tien lam tong thong Nam Han. Chnh ong cung la ngi m cuoc thng thuyet hoa bnh au tien vi ong Kim Jong Il, lanh tu Bac Han, vao thang 6 nam ngoai (2000).

Cong cuoc truyen giao tai ai Han bat au vao cuoi the ky th 18 sau khi mot so nha tr thc Khong Giao a quyet nh theo ao sau khi oc cuon thanh kinh do mot so ngi cong giao t Bac Kinh mang ti. c co Giao Hoang Gregory XVI a thiet lap mot ai dien Tong Toa (Apostolic Vicariate) tai ai Han vao nam 1831. Nam 1884, sau nhieu thap nien b bach hai d doi vi phan na so ngi cong giao b sat hai v c tin, ngi cong giao c quyen t do th phng theo c tin cua ho. Cac nha truyen giao c phep tr lai nc nay vao nam 1875. Mot cuoc bach hai cong giao th hai dien ra t nam 1973 en nam 1979 di chnh the cai tr oc tai.

Hien tai giao hoi cong giao Nam Han co 2,927 linh muc, 1,715 ai chung sinh, 1,170 tu huynh, 8,551 n tu, 12,243 giao ly vien, 420 nha truyen giao ngi nc ngoai va 420 giao x tren toan nc.

Giao Hoi Phap:

Hang ngan ngi Phap ang c chuan b e tr lai Giao Hoi Cong Giao mot hien tng la cha tng c nghe Phap trong thap nien trc. Theo tin cua c Giam Muc Andre Dupleix, giam oc giao ly toan quoc cho biet th co khoang 8,934 ngi Phap ln tuoi ang chuan b e nhan phep Thanh tay gia nhap Giao Hoi. c Cha noi 72% nhng ngi nay en t u moi thanh phan trong xa hoi va ho la nhng ngi khong ton giao.Ngai noi 59% trong tuoi t 25 en 40; 25% trong tuoi t 18 en 24; va 16% tren 40 tuoi.Trong tong so tren, co 2,315 ngi c chuan b e c ra toi nam nay. Rat nhieu ngi trong so tren se nhan c B tch Thanh Tay trong em Vong Phuc Sinh tuan ti.

c Giam muc Dupleix lu y la viec ra toi nhng ngi ln c coi la dau hieu cua hy vong, vao thi iem Giao Hoi Cong Giao Phap ang trong giai oan suy thoai khung hoang, cang thang va xuong cap trong i song ao Theo thong ke hang nam cua Giao hoi, co khoang 80% ngi Phap la Cong Giao.

Giao Hoi Hoa Ky:

em Canh thc Vt Qua nam nay, anh dau mot bc ngoac ln cho ca van ngi Hoa Ky trong i song c tin.

Con so thu thap neu tnh tren toan Giao Phan co khoang 50,000 ngi d tong va thnh sinh trong nam 1999 va nam 2000 khoang 58,000 ngi.

Neu con so tong cong that chnh xac se co khoang 70,000 ngi Hoa Ky gia nhap ao Cong Giao trong nam nay.

Sau khi nghe linh muc hat trng trnh bay mot so thong tin thi su ve Giao Hoi qua nhng tai lieu c truy cap t cac mang li thong tin hoan cau, cong oan hanh hng canh thc c chuan b lanh phep b tch Hoa Giai, va ngh em di chan Me La Vang, i ngay mai, au thang Me, thang Hoa, se dang hoa mng Me va tham d thanh le hanh hng luc 07g do TGM Hue chu te.

(Tng thuat t Linh a La Vang, luc 20g ngay 30.4.2001 - Linh muc Nguyen Vinh Gioang)


Back to Radio Veritas Asia Home Page