Nhng Chng Trnh Phat Thanh

Cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

a Phat Song Trc Tiep tren Internet

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Nghe Trc Tiep Phat Thanh (MP3):

Nghe Trc Tiep 24H (Phat thanh lien tuc 24 gi)
Nghe Trc Tiep 24H (Phat thanh lien tuc 24 gi)

 

Nghe lai Chng Trnh Phat Thanh trong ngay hom nay (MP3)

Download Chng Trnh Phat Thanh trong ngay hom nay (MP3)

 

Nghe lai Chng Trnh Phat Thanh trong tuan qua:

 

Download dang MP3 (1)

Download dang MP3 (2)

Nghe lai Chng Trnh phat thanh trong tuan

Hom Nay

Today

Nghe lai Chng Trnh Phat Thanh cua ai Chan Ly A Chau trong ngay hom nay

Th Sau

July 12, 2024

Suy niem Li Chua | | Tin tc ton giao | | Phut cau nguyen

Th Nam

July 11, 2024

Suy niem Li Chua | | Tin tc ton giao | | Phut cau nguyen

Th T

July 10, 2024

Suy niem Li Chua | | Tin tc ton giao | | Phut cau nguyen

Th Ba

July 9, 2024

Suy niem Li Chua | | Tin tc ton giao | | Phut cau nguyen

Th Hai

July 8, 2024

Suy niem Li Chua | | Tin tc ton giao | | Phut cau nguyen

Chua Nhat

July 7, 2024

Lch phung vu trong tuan, Thanh le Ngay Chua Nhat trc tiep online | | Suy niem Li Chua | | Tin tc ton giao

Th Bay

July 6, 2024

Suy niem Li Chua | | Tin tc ton giao | | Noi vi gii tre | | Phut cau nguyen

 

 

Nghe lai nhng Chng Trnh cu a Phat Thanh trong thi gian qua:

 

Nghe lai nhng Chng Trnh a Phat Thanh trong nhng nam qua (MP3)

Chng Trnh Suy Niem Li Chua (MP3)

Thng Thc nhng Chng Trnh Video

Nghe lai nhng Chng Trnh ac biet trc nam 2004

Thng Thc Ca Nhac

Radio Vatican  -  VietCatholic NewsAnh Sang Tin MngGi Cua Me

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page