Nhng Chng Trnh Phat Thanh

Cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

a Phat Song Trc Tiep tren Internet

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Nghe Trc Tiep Phat Thanh (MP3):

Nghe Trc Tiep 24H (Phat thanh lien tuc 24 gi)
Nghe Trc Tiep 24H (Phat thanh lien tuc 24 gi)

 

Nghe lai Chng Trnh Phat Thanh trong ngay hom nay (MP3)

Download Chng Trnh Phat Thanh trong ngay hom nay (MP3)

 

Nghe lai Chng Trnh Phat Thanh trong tuan qua:

 

Download dang MP3

Nghe lai ngay trong tuan

Nhng tiet muc phat thanh trong tuan

Hom Nay

Today

Nghe lai Chng Trnh Phat Thanh cua ai Chan Ly A Chau trong ngay hom nay

Chua Nhat

Sept 22, 2019

Lch phung vu, Thanh le Ngay Chua Nhat, Tra Chua Nhat vi c Thanh Cha

Th Bay

Sept 21, 2019

Suy niem Li Chua, Tin tc thi s, Noi Vi Gii Tre, Thanh Mau hoc, Phut cau nguyen

Th Sau

Sept 20, 2019

Suy niem Li Chua, Tin tc thi s, Giao Ly Hoi Thanh Cong Giao, Hanh Trnh Vi Li Chua, Phut cau nguyen

Th Nam

Sept 19, 2019

Suy niem Li Chua, Tin tc thi s, Theo Chua Kito, Cau Chuyen Gia nh, Phut cau nguyen

Th T

Sept 18, 2019

Suy niem Li Chua, Tin tc thi s, Gap g c Thanh Cha, Gng Chng Nhan, Phut cau nguyen

Th Ba

Sept 17, 2019

Suy niem Li Chua, Tin tc thi s, Li Chua ngay Chua Nhat, Phut cau Nguyen

Th Hai

Sept 16, 2019

Suy niem Li Chua, Tin quan trong tuan qua, Hoc hoi Phung vu, Tm hieu Hoc thuyet Xa hoi Cua Giao Hoi Cong Giao, Phut cau nguyen

 

 

Nghe lai nhng Chng Trnh cu a Phat Thanh trong thi gian qua:

 

Nghe lai nhng Chng Trnh a Phat Thanh trong nhng nam qua (MP3)

Nghe lai nhng Chng Trnh a Phat Thanh trong nhng nam qua (Real Audio)

Chng Trnh Suy Niem Li Chua (MP3)

Thng Thc nhng Chng Trnh Video

Nghe lai nhng Chng Trnh ac biet trc nam 2004

Thng Thc Ca Nhac

Radio Vatican  -  VietCatholic NewsAnh Sang Tin MngGi Cua Me

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page