Nhng Chng Trnh Phat Thanh

Cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

a Phat Song Trc Tiep tren Internet

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Nghe Trc Tiep Phat Thanh (MP3):

Nghe Trc Tiep 24H (Phat thanh lien tuc 24 gi)
Nghe Trc Tiep 24H (Phat thanh lien tuc 24 gi)

 

Nghe lai Chng Trnh Phat Thanh trong ngay hom nay (MP3)

Download Chng Trnh Phat Thanh trong ngay hom nay (MP3)

 

Nghe lai Chng Trnh Phat Thanh trong tuan qua:

 

Download dang MP3 (1)

Download dang MP3 (2)

Nghe lai Chng Trnh phat thanh trong tuan

Hom Nay

Today

Nghe lai Chng Trnh Phat Thanh cua ai Chan Ly A Chau trong ngay hom nay

Th T

July 1, 2020

Tin tc thi s, Hanh trnh vi Li Chua, Gng Chng Nhan, Phut cau nguyen

Th Ba

June 30, 2020

Tin tc thi s, Li Chua ngay Chua Nhat, Tra Chua Nhat vi c Thanh Cha, Phut cau Nguyen

Th Hai

June 29, 2020

Tin tc thi s, Hoc hoi Phung vu, Tm hieu Hoc thuyet Xa hoi Cua Giao Hoi Cong Giao, Phut cau nguyen

Chua Nhat

June 28, 2020

Lch phung vu, Thanh le Ngay Chua Nhat

Th Bay

June 27, 2020

Tin tc thi s, Noi Vi Gii Tre, Thanh Mau hoc, Phut cau nguyen

Th Sau

June 26, 2020

Tin tc thi s, Giao Ly Hoi Thanh Cong Giao, Gap g c Thanh Cha, Phut cau nguyen

Th Nam

June 25, 2020

Tin tc thi s, Cau Chuyen Gia nh, Hieu e song c Tin, Phut cau nguyen

 

 

Nghe lai nhng Chng Trnh cu a Phat Thanh trong thi gian qua:

 

Nghe lai nhng Chng Trnh a Phat Thanh trong nhng nam qua (MP3)

Chng Trnh Suy Niem Li Chua (MP3)

Thng Thc nhng Chng Trnh Video

Nghe lai nhng Chng Trnh ac biet trc nam 2004

Thng Thc Ca Nhac

Radio Vatican  -  VietCatholic NewsAnh Sang Tin MngGi Cua Me

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page