Nhng Chng Trnh Phat Thanh

Cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

a Phat Song Trc Tiep tren Internet

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Nghe Trc Tiep Phat Thanh (MP3):

Nghe Trc Tiep 24H (Phat thanh lien tuc 24 gi)
Nghe Trc Tiep 24H (Phat thanh lien tuc 24 gi)

 

Nghe lai Chng Trnh Phat Thanh trong ngay hom nay (MP3)

Download Chng Trnh Phat Thanh trong ngay hom nay (MP3)

 

Nghe lai Chng Trnh Phat Thanh trong tuan qua:

 

Download dang MP3 (1)

Download dang MP3 (2)

Nghe lai Chng Trnh phat thanh trong tuan

Hom Nay

Today

Nghe lai Chng Trnh Phat Thanh cua ai Chan Ly A Chau trong ngay hom nay

Chua Nhat

Sept 19, 2021

Lch phung vu trong tuan, Thanh le Ngay Chua Nhat trc tiep online

Th Bay

Sept 18, 2021

Suy niem Li Chua, Tin tc ton giao, Bai thi s, Noi Vi Gii Tre, Thanh Mau hoc

Th Sau

Sept 17, 2021

Suy niem Li Chua, Tin tc ton giao, Bai thi s, Giao Ly Hoi Thanh Cong Giao, Gap g c Thanh Cha

Th Nam

Sept 16, 2021

Suy niem Li Chua, Tin tc ton giao, Bai thi s, Cau Chuyen Gia nh, Hieu e song c Tin

Th T

Sept 15, 2021

Suy niem Li Chua, Tin tc ton giao, Bai thi s, Hanh trnh vi Li Chua, Gng Chng Nhan

Th Ba

Sept 14, 2021

Suy niem Li Chua, Tin tc ton giao, Bai thi s, Li Chua ngay Chua Nhat, Tra Chua Nhat vi c Thanh Cha

Th Hai

Sept 13, 2021

Suy niem Li Chua, Tin tc ton giao, Bai thi s, Hoc hoi Phung vu, Tm hieu Hoc thuyet Xa hoi Cua Giao Hoi Cong Giao

 

 

Nghe lai nhng Chng Trnh cu a Phat Thanh trong thi gian qua:

 

Nghe lai nhng Chng Trnh a Phat Thanh trong nhng nam qua (MP3)

Chng Trnh Suy Niem Li Chua (MP3)

Thng Thc nhng Chng Trnh Video

Nghe lai nhng Chng Trnh ac biet trc nam 2004

Thng Thc Ca Nhac

Radio Vatican  -  VietCatholic NewsAnh Sang Tin MngGi Cua Me

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page