Nhng Chng Trnh Suy Niem Li Chua

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- e nghe chng trnh Suy Niem Li Chua, xin ban a chuot vao hang ch co ch Nghe... va bam nut chuot tay trai.

- Quy v cung co the download nhng chng trnh Suy Niem Li Chua vao trong computer cua quy v, bang cach a chuot vao hnh (), roi bam nut chuot tay phai va chon "save target as...". Sau o quy v co the nghe lai off-line t trong computer cua quy v bat c luc nao ma khong can phai noi mang.


 

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 2/07/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 1/07/2020  (download)

 

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 30/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 29/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 28/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 27/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 26/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 25/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 24/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 23/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 22/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 21/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 20/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 19/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 18/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 17/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 16/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 15/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 14/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 13/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 12/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 11/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 10/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 9/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 8/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 7/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 6/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 5/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 4/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 3/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 2/06/2020  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 1/06/2020  (download)

 

Chng Trnh Suy Niem Li Chua Nam 2020

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page