Nhng Chng Trnh Suy Niem Li Chua

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- e nghe chng trnh Suy Niem Li Chua, xin ban a chuot vao hang ch co ch Nghe... va bam nut chuot tay trai.

- Quy v cung co the download nhng chng trnh Suy Niem Li Chua vao trong computer cua quy v, bang cach a chuot vao hnh (), roi bam nut chuot tay phai va chon "save target as...". Sau o quy v co the nghe lai off-line t trong computer cua quy v bat c luc nao ma khong can phai noi mang.


 

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 22/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 21/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 20/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 19/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 18/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 17/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 16/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 15/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 14/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 13/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 12/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 11/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 10/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 9/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 8/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 7/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 6/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 5/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 4/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 3/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 2/10/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 1/10/2019  (download)

 

Chng Trnh Suy Niem Li Chua Nam 2019

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page