Nhng Chng Trnh Suy Niem Li Chua

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- e nghe chng trnh Suy Niem Li Chua, xin ban a chuot vao hang ch co ch Nghe... va bam nut chuot tay trai.

- Quy v cung co the download nhng chng trnh Suy Niem Li Chua vao trong computer cua quy v, bang cach a chuot vao hnh (), roi bam nut chuot tay phai va chon "save target as...". Sau o quy v co the nghe lai off-line t trong computer cua quy v bat c luc nao ma khong can phai noi mang.


 

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 20/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 19/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 18/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 17/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 16/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 15/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 14/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 13/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 12/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 11/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 10/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 9/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 8/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 7/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 6/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 5/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 4/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 3/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 2/09/2021  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 1/09/2021  (download)

 

Chng Trnh Suy Niem Li Chua Nam 2021

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page