Nhng Chng Trnh Suy Niem Li Chua

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- e nghe chng trnh Suy Niem Li Chua, xin ban a chuot vao hang ch co ch Nghe... va bam nut chuot tay trai.

- Quy v cung co the download nhng chng trnh Suy Niem Li Chua vao trong computer cua quy v, bang cach a chuot vao hnh (), roi bam nut chuot tay phai va chon "save target as...". Sau o quy v co the nghe lai off-line t trong computer cua quy v bat c luc nao ma khong can phai noi mang.


 

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 22/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 21/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 20/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 19/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 18/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 17/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 16/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 15/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 14/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 13/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 12/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 11/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 10/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 9/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 8/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 7/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 6/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 5/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 4/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 3/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 2/08/2019  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 1/08/2019  (download)

 

Chng Trnh Suy Niem Li Chua Nam 2019

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page