Nhng Chng Trnh Suy Niem Li Chua

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- e nghe chng trnh Suy Niem Li Chua, xin ban a chuot vao hang ch co ch Nghe... va bam nut chuot tay trai.

- Quy v cung co the download nhng chng trnh Suy Niem Li Chua vao trong computer cua quy v, bang cach a chuot vao hnh (), roi bam nut chuot tay phai va chon "save target as...". Sau o quy v co the nghe lai off-line t trong computer cua quy v bat c luc nao ma khong can phai noi mang.


 

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 25/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 24/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 23/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 22/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 21/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 20/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 19/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 18/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 17/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 16/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 15/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 14/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 13/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 12/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 11/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 10/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 9/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 8/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Sau 7/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Nam 6/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th T 5/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Ba 4/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Hai 3/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 2/01/2022  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay th Bay 1/01/2022  (download)

 

Chng Trnh Suy Niem Li Chua Nam 2022

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page