Nc Mat va Hanh Phuc

(Nhng bai Suy Niem Va Cau Nguyen

cua Linh Muc Nguyen Tam Thng, SJ.)

 

- Toi khong biet Ngi ay!

Ngay o, ga lien gay. Phero nh lai li c Kito a bao:

"Trc khi ga gay, ngi a choi Ta ba lan".

Va ra ngoai, ong khoc loc tham thiet. (Mt 26,74-75)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

1. Vao Tap

2. Tieng Goi

3. c M

4. Tang Pham

5. Thng Yeu La Trung Thanh

6. Thanh Gia

7. Nc Mat

8. Nha Th

9. Gii Thieu

10. Co n

11. Tnh Yeu Va au Kho

12. oi Mat

13. Len ng

14. Xet oan

 

15. Noi Mong

16. Noi Long Ngi Chan Chien

17. Chet

18. T Do

19. Ky Niem: Hanh Phuc Hay Vet Thng

20. ng i

21. Tha Th

22. Ngai a Noi G Tren ng i

23. Nc Mat Va Hanh Phuc

24. Giao Hoi

25. Que Hng Va Tin Mng

26. Tnh Hoa Kinh Thanh

27. Ve Tinh Truyen Hnh Cong Giao

 

 

Nc Mat Va hanh Phuc "Nhng bai Suy Niem Va Cau Nguyen"

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Copyright (C) 1989 [Rev. Nguyen Tam Thuong, SJ.]. All rights reserved.

Last updated: March 1, 1997 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page