Nu Ci Trong Cung Long Thien Chua

(100 Cau Chuyen Vui Gi Y Suy T Va Cau Nguyen

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia - Radio Wahrheit)

 

Taï ôn Chuùa ñaõ döïng neân con caùch laï luøng,
coâng trình Ngaøi xieát bao kyø dieäu! (TV 139, 14)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

1. Nu Ci Trong Cung Long Thien Chua

2. Thch Xem Dau La

3. Phat Minh Hay Nhat

4. Noi Thao Thc Cua Mot Tap Sinh

5. Buoi Trnh Dien Khong at

6. Li Cau Hoa Bnh

7. Tai Sao Ci

8. V Quoc Vng Liem Chnh

9. Moi-Se Thu Giao

10. Cuoc Th Thach Cam Go

11. T Mnh Tao Ra Phep La

12. Tien Bo ch Thc

13. Pho Tng a

14. Chng T Cua Long Sam Hoi

15. C Ch ep

16. V An Tu Gay Nhieu Gng Xau

17. c Trong Thng

18. Mon N 40 Nam Phuc Dch

19. Chon Ngi Song

20. Biet Mnh c Yeu Thng

21. Ba La Ai

22. Ba ieu Phai Chon

23. Gio Trng Ga

24. Ngoi Tren Ghe c Vua

25. Ngi V Phi Thng

26. Cach Cha Chay Ky Dieu

27. Canh Hoa Hy Vong

28. V Giao Trng Va Ngi Th

29. Ngi Con Thong Minh Nhat

30. Day An S oc Kinh

31. Muon Gap Chua

32. Cay an Va Coi Xay Bot

33. Bau Tri Nho Be

34. c Thch Ca Va Ten Cp

35. Chua Giesu, Mot Ten Vo Than

36. Mon Tra Tuyet Thm Ngon

37. Ong Bo Phi Thng

38. V Thien Than De Tnh

39. Tnh Yeu a Guc Chet

40. Ch Co Mi Xu

41. Thay Cha Mnh Trong Gng

42. V Kho Tu Thanh Nha Phu Ho

43. S Ma

44. Bau Tri Va Thap Gia

45. N Tu Lai-X

46. Con Ngi, Van e Cua Niem Tin

47. Chua Khong Co Tay

48. i Tm Ngi Ly Tng

49. Chua Muon Lam G Th Lam

50. Thung Qua Khong Ngi Gi

 

51. Con Chim Khon Hiem Co

52. Con Muon Song

53. Cuoc i Chng Nhan

54. Hai Trai Tim Vang

55. Mot Giac M

56. Song Cho Mot Li The

57. Hanh Phuc Trong Tam Tay

58. Linh Muc Gia

59. Lam Be en

60. Vet Chan S T

61. Ngi Hanh Khat La Thng

62. Co Gai Ben ng

63. Muon Cai Nhau

64. Ten Sat Nhan Trung Thanh

65. Hai Ngi L Hanh

66. Dam Chet Cho Nhau

67. Tam Ra Cho Chua Kito

68. Ngi Th Giay Thanh Thien

69. Mot V Bi Hai Kch

70. Cau Nguyen Vi Bc Tng

71. Con Chim Ch La Con Chim

72. Ngi Th uc a

73. Vien Ngoc Qu

74. Suy Bung Ta Ra Bung Ngi

75. Cai Goi Rm Cua Ngi Tu S

76. Mot Kham Pha Bat Ng

77. Gng Mat ang Cu The

78. Bieu Dien Trong Tao

79. Ci Vi Bat C Ai

80. Vien a Nong Ben B Bien

81. Ngoi Tren ong Vang

82. oi Canh Phng Hoang

83. Chi Tro Chi Nao

84. Cau Nguyen Trong Tieng Ech

85. Nhn Thay Chua

86. Co Gai Phi Thng

87. Gia Tr Cuoc i

88. Long Tham Khong ay

89. Xua uoi Bong Toi

90. Con Phai Tra

91. Thap en Cho Ai

92. Dam Chet Cho c Kito

93. Cau Nguyen De Lam Sao

94. V Thien S Noi Tieng

95. Lam c G Cho Chua Giesu

96. Lac Quan Vui Song

97. Thien Phong S Ly Ky

98. oi Nang Cua Ong Tu Trng

99. Pho Tng Cua Ngi La Mat

100. i Tm Chen Thanh

 

 

"100 Cau Chuyen Vui Gi Y Suy T Va Cau Nguyen"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Copyright (C) 1978 [Radio Veritas Asia, Philippines]. All rights reserved.

Last updated: March 1, 2004 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page