Niem Tin

(Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y

Suy T Va Cau Nguyen hang ngay)

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

01. Niem Tin c ap Li

02. Ngi Ban Tnh Tuyet Vi

03. Can Co Long Khoan Dung

04. Thanh vnh 31 Con An Nau Ben Ngai Lay Chua

05. Thanh vnh 32 Hanh Phuc Thay Ke Loi Lam Ma c Tha Th

06. Thanh vnh 33 Ca Ngi Chua La ang Toan Nang

07. Thanh vnh 34 Hanh Dien V Chua

08. Thanh vnh 22 Lay Chua Ngai N Long Ruong Bo Con Sao

09. Thanh vnh 35 Ta La ang Cu o Ngi

10. Bai Hoc Ve S Khiem Ton

11. Hiep Hanh Trong S Khac Biet

12. Ngi Dan ng

13. Chia Se Cach Quang ai

14. Tr Ve

15. Tin Tng Vao Chua

16. ng than van rang the gii ngay nay khong nh trc ay

17. Thay oi Cai Nhn ay Lui Thanh Kien

18. Nhp Cau Hoa Giai

19. Luat Le Trong i Thng

20. Dot Nat Mi Tin Vao ao

21. Sc Manh Hiep Nhat Nham Xay Dng Hay Pha o

22. Noi Mong

23. M Tam Hon on Nhan Tha Nhan

24. S Gap G M ng Cho Hiep Hanh

25. Cung i Ve Coi Song

26. Nhng Mon Qua Trong Cuoc Song

27. Trao i Nhan Lai

28. Co Nhau Luc Hoan Nan

29. Cuoc Gap G Lch S

30. V Linh Muc Phat Minh Ra ien Bao Khong Day

31. Thanh vnh 37 So Phan Ngi Lanh Ke D

32. Thanh vnh 38 Li Cau Khan Cua Toi Nhan

33. Thanh vnh 39 Li Khan Nguyen Cua Ngi au Benh

34. Thanh vnh 40 Hy Le Ta n

35. Thanh vnh 51 Lay Thien Chua Xin Xot Thng Con

36. Thanh vnh 41 Li Cau Cua Benh Nhan

37. Cai Gia Cua Mot Con Ngi

38. Tieng Ga Gay

39. Hng Long

40. V Yeu

41. Li T S Cua Ngon Giao

42. Ch Tnh Yeu Lai

43. Vinh Quang Cua Cay Thap Gia

44. Ton Trong S That

45. Tinh Than Lac Quan Trong Cuoc Song

46. Bc Tranh Bnh Yen Nhat

47. Song Va Chet

48. Thap Sang Niem Hy Vong

49. Vai Dien Cuoc i

50. Vt Qua Noi S

51. Song Niem Pho Thac

52. Sc Manh Cua Li Noi T Te

53. ng Bo L Thi Gian Ben Canh Cha Me

54. ng e Long Ghet Ai

55. Thanh vnh 42 Linh Hon Con Khao Khat Chua

56. Thanh vnh 43 Thien Chua Nguon Vui Cua Long Con

57. Thanh vnh 44 Cac Tai Hoa Dan Thien Chua Mac Phai

58. Thanh vnh 45 Bai Ca Mng Hon Le Quan Vng

59. Thanh Catarina Siena Ba bai hoc danh cho Kito hu hien ai

60. Thanh vnh 46 Thien Chua La Ni An Nau Va Sc Manh

61. Thanh vnh 47 Thien Chua La Vua Khap Hoan Vu

62. Thanh Giuse Lao ong

63. Hanh Trang

64. ieu Can Thiet

65. An Sung Va T Do

66. Cho Tron Niem Vui

67. Mua Hoa Dang Me

68. Nhng La Th Gi Ngi thuy Thu

69. Giay Chng Nhan

70. Phan Thng Danh Cho Me

71. Tam Long Hieu Thao

72. Bnh An Gia i Thng

73. Lien i e Ton Tai

74. S tch Hon Vong Phu

75. Yeu Men Va Tuan Gi Li Chua

76. Nhng Phng Thuoc Bo Dng Cho Tam Hon

77. Chiec Phao Cuoc i

78. e Ben Canh Ngi Mnh Yeu Thng

79. Biet Nhau e Thng Nhau

80. Gieo Yeu Thng

81. Thien Chua La Chu Cua i Toi

82. Buong Bo Nhng Hon a Cua i Mnh

83. Gia Tr Cua Lao ong

84. Tnh Con Dang Me

85. c M Cua Me

86. Thay Bong Dang Ngi Mnh Thng Yeu

87. Vinh Quang Cho Ngi Kien Tro Vt Kho

88. Bc i Trong Thanh Than

89. ng Gian Qua Mat Khon

90. Thanh vnh 48 Tnh Chua Yeu Thng

91. Thanh vnh 49 Cua i Phu Van

92. Thanh vnh 50 Ngay Phan Xet Cuoi Cung

93. Thanh vnh 52 Tin Cay Vao Tnh Thng Cua Chua

94. Thanh vnh 53 Ngi Khong Tin Vao Thien Chua

95. Thanh vnh 55 Than Phien V Ban Bat Trung

96. Ngoc va a

97. Vt qua au kho

98. Tnh yeu sao bang

99. Cai gia cua s that

100. Ngi Lnh Cu Hoa Copenhagen

 

 

101. oi Giay so 39 va 40

102. Trai tim xanh

103. Chia se tnh yeu thng

104. Cai phuc cua ngi ngheo

105. Niem vui cua s cho i

106. Hoc song yeu thng

107. Lam hoa trc khi mat tri lan

108. Cho va S T

109. Trai tim yeu thng

110. Trai tim ngi me

111. Phat huy nhng gia tr cua ban than

112. V niem vui cua ngi khac

113. Han gan vet thng long

114. Bnh tam trc nhng li ung sai

115. Luon tnh thc va e phong

116. Hoa trai cua mot cuoc i

117. Xin n phu giup

118. at tron tin tng vao Thien Chua trong au kho

119. Qua that co phan thng danh cho ngi cong chnh

120. Li cau nguyen sau khi that bai

121. Ngi lu vong cau nguyen

122. ieu ch co trong Thien Chua

123. Hieu e tin va yeu men

124. Nen Thanh t nhng ieu nho

125. Song niem tin

126. Gan bun ma chang hoi tanh

127. Tro sinh hoa trai

128. T duy tch cc

129. Dau ch cua niem tin

130. Thanh Beneicto vien phu Song ep long Chua

131. n goi lam tong o cho Chua

132. Hao phong va keo kiet

133. Khon nh ran va n s nh bo cau

134. Chien thang noi s

135. Cung Chua qua ca hep

136. Mau man len ng

137 Ngoi nha cho tat ca moi ngi

138. Mang Chua en cho ngi khac

139. Phuc vu bang kha nang cua mnh

140. Troi day va len ng

141. Gia va tre cung hiep hanh

142. Nhng cung bac con tim

143. Gia tr thc cua Thanh Gia

144. en ap tnh thng

145. Kinh nghiem ve s im lang cua Thien Chua

146. Ket noi vi Thien Chua va tha nhan

147. Song cho i

148. Tieng ong

149. Thanh aminh Ngi l hanh Tin Mng

150. Hai long vi nhng g mnh co

151. Long biet n dan en khung tri cua yeu thng

152. Con ng ngan nhat

153. Chien binh hoa bnh

154. Hiep hanh trong tnh gia nh

155. Cung chia se ganh nang e i xa hn

156. Thanh Laurenso Pho te t ao

157. Thanh Clara Trinh n

158. Khiem ton nhan biet chnh mnh

159. Bien nghch canh thanh c hoi

160. em niem vui en cho ngi khac

161. Cung ngi ben canh nen Thanh

162. Lam g khi b xuc pham

163. Tha th mang lai n hoan cai

164. Chung thuy trong hon nhan

165. Toa sang ngon nen hy vong

166. Khong con s hai

167. e tuoi gia c am long

168. Can am tr thanh tong o cua Chua

169. Tran trong nhng no lc cua tha nhan

170. Kham pha ra y ngha cua nhng viec lam nho be

171. Khi ban ri vao canh tam toi tam hon

172. Tam the oi pho vi ke thu

173. Li ta n long trong

174. Ca khuc ta n

175. Lay Chua Tri xin ti giup con

176. Ta n sau khi chien thang

177. Ve ep cua tam hon

178. Tnh yeu cuoc song

179. Kho dch va ganh nang

180. Tnh yeu giai thoat

181. Ky tch tam linh

182. Nguon song

183. Cai nhn tch cc

184. Tam quan trong cua cau nguyen

185. Muc tieu can vn ti

186. Kh cu cu o

187. Me Sau Bi

188. Xay nha tren a

189. Ve ep cua long nhan ai

190. Long biet n cai thien c cac moi tng quan

191. Tam trong sach e truyen thong trong sang

192. Tnh yeu ap li tnh yeu

193. Hiep hanh vi

194. Trao tang tnh yeu

195. Ngi tre nhan ra Long Chua Thng Xot

196. Ngi tre b thach thc bi hien tng di dan

197. i theo c hieu cua Chua

198. Than con ay that khon cung au kho lay Chua Tri xin cu vt nang

199. Vng quyen cua c Giesu Kito

200. Khi ban cam thay vang bong Thien Chua

 

 

"Niem Tin:

Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y Suy T Va Cau Nguyen"

Last updated: Feb 24, 2023 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page