Niem Tin

(Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y

Suy T Va Cau Nguyen hang ngay)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 021 -

Sc Manh Hiep Nhat

Nham Xay Dng Hay Pha o

 

Sc Manh Hiep Nhat Nham Xay Dng Hay Pha o.

Sr. Anna Pham Th Bch Lieu OP.

(RVA News 16-03-2023) - Co mot cau chuyen nh sau:

Co hai nhom ban than cung lap nghiep.

Nhom ban than th nhat chon mot nga t tren con ng mi m, ho ban nhau cung len ke hoach kinh doanh. Anh ban co nhieu von nhat m mot cay xang ngay goc nga t, xe ra vao o xang tap nap, anh an nen lam ra. Anh ban hang xom thay vay, lien m mot quan an pha oi dien, quan an cung tap nap nh nhng xe vao o xang. Anh ban con lai thay hai anh ban mnh ngay mot giau len nh lng khach ngay mot nhieu, anh lien m mot quan tap hoa goc ben kia nga t, va tiep theo anh ban khac cung m mot quan nc goc con lai. Ca bon anh ban cung lam an phat at, ho thng xuyen ho tr lan nhau e phat trien mo hnh kinh doanh nay.

Trong khi mot nga t tren con ng mi m khac, nhom ban th hai cung ang len ke hoach kinh doanh rieng. Anh ban th nhat cung xung phong m mot cay xang goc nga t, khach ra vao tap nap, giong nh nga t ben kia. Anh ban hang xom thay anh ban mnh lam an c, cung lai m mot cay xang goc oi dien. Lap tc khong lau sau, 2 goc con lai cung moc len hai cay xang. Va ket qua, ca bon cay xang eu vang khach, lam an ngay mot i xuong. Cuoi cung ca bon cay xang phai ong ca v thua lo.

Knh tha quy v va cac ban!

Hiep nhat la mot mot trong nhng hanh ong mang en cho con ngi sc manh vo bien. Hiep nhat la t ng thng xuyen c e cap en trong cac to chc, trong gia nh cung nh trong cac phong trao thi ua... Rieng ngi Viet Nam chung ta c ln len, vi cau chuyen bo ua cua ngi cha gia muon giao duc nhng ngi con trai ve tinh than hiep nhat.

La ngi cong giao, chung ta c tham nhuan tinh than hiep nhat qua viec lang nghe Li Chua day "cac con hay yeu thng nhau nh Thay a yeu thng cac con", la con cai cung mot cha tren Tri, tat ca chung ta la anh em. V vay, chung hay yeu thng nhau e hiep nhat gia nh thieng lieng nay. Hay trong mot cho khac Chua noi vi chung ta " au co hai ba ngi hop lai nhan danh thay, th co thay ay, gia ho". Hiep nhat cua chung ta cung la dau ch cho thay co s hien dien cua Chua. Khi chung ta yeu thng nhau, khi chung ta ong tam nhat tr trong viec lam, li noi, hay khi cau nguyen... o la dau ch ro rang cho thay co s hien dien cua Chua, Chua ang o, gia gia nh, gia cong oan cua chung ta. o cung la dau ch cho thay Nc Tri ang en gan, va ang gia chung ta.

Nhng hiep nhat ay khong nham lam cho moi ngi tr mot quan iem, co cung loi suy ngh. V moi chung ta rat khac biet nhau. Moi ngi c dng nen trong nhng muc ch rieng cua Thien Chua. Nh vay, s hiep nhat nen mot c hnh thanh t nhng ieu khac biet nh o lam cho bc tranh co nhieu mau sac nhng van hai hoa va cung dien ta mot mot dung, mot y ngha. Ngha la, du chung ta, co la ai, ang v tr nao, hay quoc gia nao nhng chung ta c mi goi cung hng ve mot hng duy nhat la phuc vu cho chan ly, cho s that, phuc vu cho Nc Chua.

Do o, s hiep nhat khong luon tot, neu no khong hng ve s hiep nhat trong Chua. Cau chuyen cua nhng ngi ban trong trng hp th nhat giup xay dng va phat trien cong oan. Moi ngi la mot manh ghep khac nhau nhng cung nhau phuc vu mot li ch chung. Cho nen dan en thanh cong my man. Trong khi s hiep nhat cua nhng ngi ban trong nhom th hai lai a en s pha o v s n ieu, khong co s tng tr lan nhau, nham en quyen li ca nhan, hay mot hoi nao o. Yeu to nen tang xay dng moi quan he khong con nhng gia tr thieng lieng, bac ai huynh e, trong be ngoai co ve cao ca nhng ch la bc bnh phong che i cai tham vong ben trong. Khi xay ra tranh chap hay b ung cham en quyen li ca nhan de quay lng lai vi tap the, chong lai cac gia tr cua con ngi. Tran ong at Tho Nh Ky va qua la noi au khong nhng cho nhng ngi dan o nhng la noi au cho toan the gii khi so ngi thiet mang hn 40 ngan ngi, nhieu tam long hao tam hng ve nhng con ngi ang phai ganh chu noi au mat ngi than va vo gia c. The nhng co nhng nhom ngi lien ket vi nhau e an chan cac khoan tr cap cua nhng con ngi ang au kho o, ho ap tren noi au cua ngi ong loai va lam dung long tot cua ngi khac.

Mua chay thanh la thi gian, la c hoi Chua danh cho nhng ngi ma Chua yeu thng, e co dp nhn lai ong c cua cac viec bac ai, cung nh cac cong viec phuc vu cua chung ta. Chung ta ang lam cac cong viec ay cach vo v li hay ang tm t li cho ban than mnh.

Lay Chua, moi s tot lanh eu phat xuat t Chua, neu khong co Chua va khong xuat phat t Chua th du chung con co lam g i na cung eu vo ngha. Xin cho chung con trong mua chay thanh nay, dam vt qua hang rao cua nhng t li ca nhan e dan than vao cong oan yeu thng hiep nhat ma Chua muon chung con. Amen.

Sr. Anna Pham Th Bch Lieu OP.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page