Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 4 Phuc Sinh Nam B

Muc T Nhan Lanh

(Chua Nhat Chua Chien Lanh)

 

X Li Chua: (Ga 10, 11-18)

Khi ay, c Giesu noi: 11 Toi chnh la Muc T nhan lanh. Muc T nhan lanh hy sinh mang song mnh cho chien. 12 Ngi lam thue, v khong phai la muc t, va v chien khong thuoc ve anh, nen khi thay soi en, anh bo chien ma chay. Soi vo lay chien va lam cho chien tan loan, 13 v anh ta la ke lam thue va khong thiet g en chien. 14 Toi chnh la Muc T nhan lanh. Toi biet cac chien cua toi va chien cua toi biet toi, 15 nh Chua Cha biet toi va toi biet Chua Cha, va toi hy sinh mang song mnh cho chien. 16 Toi con co nhng chien khac khong thuoc ran nay. Toi cung phai a chung ve. Chung se nghe tieng toi. Va se ch co mot oan chien va mot muc t. 17 S d Chua Cha yeu men toi, la v toi hy sinh mang song mnh e roi lay lai. 18 Mang song cua toi, khong ai lay c, nhng chnh toi t y hy sinh mang song mnh. Toi co quyen hy sinh va co quyen lay lai mang song ay. o la menh lenh cua Cha toi ma toi a nhan c.

 

X Suy Niem

Muc t va an chien tren ong co
la mot hnh anh quen thuoc oi vi ngi Pa-let-tin.
Gia ngi va chien co mot moi tng quan mat thiet.
ay c Giesu t v mnh nh ngi muc t.
Muc t nhan lanh khac vi ngi chan thue,
v dam hy sinh mang song mnh cho oan chien,
ch khong bo chien ma chay khi gap soi d.
Hoi Thanh la oan chien cua c Giesu Kito.
Gia Ngai va tng con chien, co moi day gan bo.
Toi biet chien cua toi va chien cua toi biet toi,
nh Cha biet toi va toi biet Cha.

ay la cai biet sau tham, cai biet hai chieu.
Chien khong phai la mot con vat ng nghech, thu ong.
Chien la hnh anh cua mot ngoi v t do.
V Muc T goi ten tng con bang giong quen thuoc.
Chien nghe tieng cua Ngai va i theo.
Nh the gia Muc T va oan chien
co s hieu biet nhau sau xa, nhan ra nhau de dang,
va mot s tran trong quy men nhau ac biet.
Sau Phuc Sinh, c Giesu a giao cho Phero s mang
chan dat va cham soc oan chien cua Ngai.
S mang nay bat nguon t mot tnh yeu.
Yeu men Ngai dan en yeu men oan chien Ngai.
c Giesu la Muc T toi cao va gng mau.
Moi muc t khac ch la phu ta
giup chan dat oan chien cua Ngai.
Moi muc t phai noi gng Ngai,
dam chet e cho chien c song.

Hoi Thanh danh Chua Nhat hom nay e cau cho n thien Trieu.
Chua Giesu van can nhng ngi tiep noi cong viec cua Ngai,
e lo cho oan chien tren the gii.
Cac ban tre khi ln len thng lap gia nh.
ieu o that la tot ep.
Nhng Chua Giesu van muon mot so ban tre
ben Ngai cach ac biet e c Ngai sai i.
Ho chap nhan hy sinh quyen c lap mot to am,
e co the yeu manh liet hn va bao la hn.
Tieng goi cua Chua van vang len
ngay ni li nai xin cua con ngi.
Nhng ngi oi khat Li Chua, oi khat tnh thng,
oi khat banh an, oi khat y ngha cuoc song.
Khc t tieng keu cua con ngi la khc t tieng Chua.
Chua Giesu mi cac ban tre nhn thay am ong b v.
Nhng ngi benh hoan tat nguyen, nhng tre em ng pho,
nhng ngi lam l, t at mnh ben le xa hoi...
Thay ho bang trai tim va e cho tim mnh ap tra.

Ta n Chua a cho Hoi Thanh hn 100.000 ai chung sinh,
hn 400.000 linh muc, hn 800.000 n tu.
Nhng ong luc chn vang van can nhieu th gat,
tan tuy hn, thanh khiet hn, vo v li hn.
Co the chnh ban c Chua bat ng mi goi
e ng trong oi ngu nhng ngi phuc vu o!
(e co con so chnh xac hn,
xin xem thong ke cua Giao Hoi c oi mi theo tng nam)

 

X Gi Y Chia Se

Ban ngh g ve cuoc song cua cac linh muc va tu s vung ban song? Cac v ay a lam g va con phai lam g cho dan Chua?

Theo y ban, cuoc song thc dung hom nay co lam cho t ngi muon i tu khong? i tu co phai la lam mot viec khac thng hay bat thng khong?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu,
xin ban cho chung con nhng linh muc
co trai tim thuoc tron ve Chua,
nen cung thuoc tron ve con ngi.

Xin cho chung con nhng linh muc
co trai tim biet yeu bang tnh yeu hien dang,
mot trai tim u ln
e cha c moi ngi va tng ngi,
nhat la nhng ai ngheo kho, b bo ri.

Xin cho chung con nhng linh muc biet cau nguyen,
co tnh ban than thiet vi Chua
e cac ngai gii thieu Chua cho chung con.

Xin cho chung con nhng linh muc thanh thien,
co the nuoi chung con bang tam banh thm tho,
tam banh Li Chua va Mnh Chua.

Cuoi cung, xin cho chung con nhng linh muc
co trai tim cua Chua,
say me Thien Chua va say me con ngi,
hy sinh i mnh e bao ve oan chien
va dan a chung con
en vi Chua la Nguon Song that.

 


Back to Home Page