Nhng bai Giang Thuyet Mua Vong

va Tuan Tnh Tam Mua Chay

cua TC va cac v Giao S cap cao

tai Phu Giao Hoang

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

3-17/12/2021: Tuan tnh tam Mua Vong 2021 cua TC va Giao Trieu

21-26/02/2021: Tuan tnh tam rieng Mua Chay 2021 cua TC va Giao Trieu

4-18/12/2020: Tuan tnh tam Mua Vong 2020 cua TC va Giao Trieu

1-6/03/2020: Tuan tnh tam Mua Chay 2020 cua TC va Giao Trieu

6-20/12/2019: Tuan tnh tam Mua Vong 2019 cua TC va Giao Trieu

10-15/03/2019: Tuan tnh tam Mua Chay 2019 cua TC va Giao Trieu

18-23/02/2018: Tuan tnh tam Mua Chay 2018 cua TC va Giao Trieu

23/12/2017: Tuan tnh tam Mua Vong 2017 cua TC va Giao Trieu

5-10/03/2017: Tuan tnh tam Mua Chay 2017 cua TC va Giao Trieu

6-11/03/2016: Tuan tnh tam Mua Chay 2016 cua TC va Giao Trieu

22-27/02/2015: Tuan tnh tam Mua Chay 2015 cua TC va Giao Trieu

9-14/03/2014: Tuan tnh tam Mua Chay 2014 cua TC va Giao Trieu

25/02-3/03/2007: Tuan tnh tam Mua Chay 2007 cua TC va Giao Trieu

10/12/2004: Tuan tnh tam Mua Vong 2004 cua TC va Giao Trieu

10-15/03/2003: Tuan tnh tam Mua Chay 2003 cua TC va giao trieu Roma

17-23/02/2002: Tuan tnh tam Mua Chay 2002 cua TC va giao trieu Roma

Cac bai giang thuyet trong Mua Chay 2001 tai Notre-Dame de Paris

5/03/2001: Tom lc noi dung bai giang tnh tam cua HY Francis George

12~16/3/2000: TGM Nguyen V Thuan Giang Tnh Tam cho Giao Trieu Roma

 

17/12/1999: Bai giang tuan III Mua Vong cua V Giang Thuyet Phu Giao Hoang

10/12/1999: Lc tom bai giang Mua Vong cua V Giang Thuyet Phu Giao Hoang

3/12/1999: Bai giang au tien Mua Vong 1999 tai Phu Giao Hoang

 

12/03/1999: Bai giang Mua Chay cua Cha Raniero Cantalamessa

5/03/1999: Bai giang th nhat Mua Chay trong en Vatican

 

27/02/1999: Be Mac Tuan tnh tam cua TC va cua cac v Giao S cap cao tai Vatican

26/02/1999: Bai suy niem ve "c Bac Ai Kito" va ve "Me Maria" trong tuan Tnh Tam

25/02/1999: Bai Giang "ngi con hoang tr ve" trong tuan tnh tam cua TC va Giao Trieu Roma

24/02/1999: Bai Suy Niem ve Tnh Cha cua Thien Chua trong tuan tnh tam cua TC

23/02/1999: Bai Suy Niem ve "tnh cach Trung Tam cua Chua Kito va Chua Thanh Than"

22/02/1999: Bai Suy Niem ve "Cuoc T Nan cua Chua Giesu" trong Tuan Tnh Tam cua TC

21/02/1999: Khai Mac Tuan tnh tam cua TC va cua cac v Giao S cap cao tai Vatican

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page