Tng Thuat

Chuyen Vieng Tham Muc Vu Tong Giao Phan Milano

cua TC Beneito XVI (14~16/09/2012)

Nhan dp ai Hoi Gia nh The Gii lan th VII

 


 

Nhan loai khong co tng lai neu khong co gia nh

c Thanh Cha be mac ai hoi ky 7 cac gia nh Cong Giao the gii

Le hoi chng t cua cac gia nh vi c Thanh Cha

Tng thuat ngay th hai TC vieng tham muc vu Tong giao phan Milano

c Thanh Cha bat au vieng tham Tong giao phan Milano

Nhng quy nh ve hng an xa nhan dp ai hoi The gii cac Gia nh

ai Hoi Gia nh The Gii nam 2012 va cong tac chuan b

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page