Tng Thuat Chuyen Vieng Tham Benin

cua TC Beneito XVI

(18~20/11/2011)

 

 


 

Canh tan trong c tin e phuc vu hoa giai cong ly va hoa bnh

Hoi nghi Lien hoi ong Giam muc Phi Chau va Madagascar

Nhan nh cua c tong giam muc Cotonou ve chuyen tham cua TC

c Thanh Cha ket thuc chuyen vieng tham tai Benin

Noi Dung Tong Huan Africae Munus

Tng thuat ngay th hai chuyen vieng tham cua TC tai Benin

c Thanh Cha bat au vieng tham Cong Hoa Benin

Vai tro lch s cua Giao hoi tai Benin

c thanh cha se giup Phi chau chong lai trao lu tuc hoa

Y ngha cua chuyen vieng tham Phi Chau lan th hai cua c thanh cha

No lc cu giup ai luc Phi chau

Chng trnh vieng tham Cong hoa Benin cua c thanh cha

S gia tang nhanh chong cua Giao hoi Cong giao tai Phi Chau

Mot so van e cua xa hoi va Giao Hoi Benin

TC mi goi tn hu cau nguyen cho chuyen tong du cua ngai tai Benin

Chuyen cong du muc vu cua c Thanh Cha Bien c XVI tai Benin

c Thanh Cha cong du Benin vao thang 11 nam 2011

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page