Tng Thuat Chuyen Vieng Tham

ao Chypre

cua TC Beneito XVI (4~6/06/2010)

 

 


 

Cac tn hu Kito di dan tai Trung ong

TC keu goi tao dng tng lai hoa bnh cho vung Trung ong

Nhn lai chuyen vieng tham Chypre cua c Thanh Cha

c thanh cha e cao gng t ao cua cha Popieluszko

TC c hanh Thanh le knh Mnh Mau Thanh Chua tai Chypre

Tong thong Chypre tin tng s menh hoa bnh cua c thanh cha

Ngay th hai trong chuyen vieng tham Chypre cua c Thanh Cha

c Thanh Cha bat au vieng tham Chypre

Trung ong va chuyen vieng tham Chypre cua c Thanh Cha

Viec Israel tan cong oan tau Flotilla khong anh hng chuyen tham Chypre

Phat ngon vien Toa thanh giai thch y ngha chuyen vieng tham ao Chypre

Chuyen tham cua TC tai Chypre co mot tam quan trong lch s rat ln

Chng trnh vieng tham cua c Thanh Cha tai Chypre

c thanh cha se chnh thc vieng tham Chypre vao thang 6 nam 2010

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page