Phat ngon vien Toa thanh giai thch

y ngha chuyen vieng tham ao Chypre

 

Phat ngon vien Toa thanh giai thch y ngha chuyen vieng tham ao Chypre.

Vatican [29/5/2010] - Chuyen vieng tham t ngay 4 en 6 thang 6 nam 2010 cua c thanh cha Benedicto XVI tai ao Chypre la mot "tiep noi ly tng" cua chuyen vieng tham Malta.

Sang th Bay 29 thang 5 nam 2010, giai thch nhng ly do cua chuyen vieng tham cua c thanh cha tai Chypre, cha Fededico Lombardi, phat ngon vien Toa thanh, noi rang chuyen vieng tham nay tiep noi chuyen vieng tham tai Malta t ngay 17 en 18 thang 4 nam 2010.

Phat bieu tren chng trnh "Octava Dies" [ngay th 8] cua ai Truyen Hnh Vatican, cha Lombardi tra li cho cau hoi ma nhieu ngi at ra ve viec c thanh cha se gap g vi cac c giam muc trong vung Trung ong, phat ngon vien Toa thanh noi rang ch can oc lai Sach Cong Vu cac Tong o e hieu c y ngha cua chuyen vieng tham.

Theo cha Lombardi, ao Chypre c nhac en 6 lan trong Kinh Thanh. ao nay la que hng cua thanh tong o Barnaba: thanh nhan thng tr lai ay e rao giang Tin Mng. ao cung la ni a on tiep thanh Phaolo, thanh Marco va thanh Barnada trong chuyen i truyen giao au tien cua cac ngai.

Cha Lombardi nhac lai rang thanh Phaolo a tr lai ay nhieu lan. Lan cuoi cung thanh nhan at chan len ao la khi tren ng i Roma, ngai a b bat giam tai ay. Chnh trong chuyen i nay ma thanh nhan b am thuyen va ghe vao Malta. c thanh cha a c hanh sinh nht th 1950 khi vieng tham Malta t ngay 17 en 18 thang 4 nam 2010.

Nhac en viec c thanh cha quyet nh cho cong bo Tai Lieu Lam Viec cua Thng hoi ong Giam muc the gii ve Trung ong nhan chuyen vieng tham Chypre, cha Lombardi giai thch rang ao nay la mot nga t chien lc, van hoa va thieng lieng cho nhng ai i en Thanh a, cho nen cung la mot iem gap g gia ong va Tay, gia A Chau va Au Chau. Do o, chung ta khong nen ngac nhien khi c Benedicto XVI a nhan li mi vieng tham ao nay, bi v ay la mot tiep noi ly tng cua chuyen vieng tham Malta.

Theo cha Lombardi, chuyen vieng tham nay cung gi lai chuyen vieng tham Thanh a hoi thang 5 nam 2009.

Theo chng trnh, chuyen vieng tham ao Chypre cua c thanh cha se dien ra t ngay 4 en 6 thang 6 nam 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page