Ðức Cha Ðominicô Nguyễn Chu Trinh

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

 

Khẩu Hiệu : "Tất Cả Vì Tình Yêu Ðức Kitô"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

20/05/1940

Sinh

Tại Phú Nhai, Xuân Trường, Nam Ðịnh

29/04/1966

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Xuân Lộc

30/09/2004

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

11/11/2004

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

07/05/2016

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

 

Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Chu Trinh gửi thư báo tin và tâm tình của Ngài

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức Giám Mục của Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Chu Trinh

Ðại lễ mừng Kim Khánh Linh mục của Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Chu Trinh

ÐTC bổ nhiệm Cha Dominico Nguyễn Chu Trinh làm Tân Giám Mục Xuân Lộc

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page