ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm

Cha Dominico Nguyễn Chu Trinh

làm Tân Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm Cha Dominico Nguyễn Chu Trinh làm Tân Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc.


Ðức Cha Phụ Tá Nguyễn Văn Trâm (trái); Tân Giám Mục Nguyễn Chu Trinh (giữa); Ðức Cha Nguyễn Minh Nhật (phải)


Tin Roma (30/09/2004) Hôm thứ Năm 30 tháng 9 năm 2004, Tòa Thánh công bố ÐTC Gioan Phaolô II đã chấp nhận đơn từ nhiệm giám mục Xuân Lộc của Ðức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, đúng theo giáo luật khoảng 401, triệt 1, và đồng thời ÐTC bổ nhiệm Linh Mục Dominico Nguyễn Chu Trinh, Cha Sở Nhà Thờ Chính Tòa và là Cha Tổng Ðại Diện của giáo phận Xuân Lộc, làm Tân Giám Mục Xuân Lộc.

Ðức Tân Giám Mục Dominicô Nguyễn Chu Trinh, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1940, tại Phú Nhai, Xuân Trường, Nam Ðịnh, giáo phận Bùi Chu. Ngài đã thụ huấn Triết Học và Thần Học tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sài Gòn, từ năm 1960 đến năm 1966. Thụ Phong linh mục ngày 29 tháng 4 năm 1966, cho giáo phận Xuân Lộc. Từ năm 1978, Cha Dominicô Nguyễn Chu Trinh là Ðại diện giám mục và là cha sở Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc. Và từ năm 2000 đến  nay (2004), ngài là Cha Tổng Ðại Diện của Giáo Phận Xuân Lộc.

Ban Việt Ngữ Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu và toàn thể anh chị em Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam đang làm việc Mục Vụ tại Á Châu xin hiệp ý với giáo phận Xuân Lộc trong lời cầu nguyện  cho quý Ðức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật và cho quý Ðức Tân Giám Mục Xuân Lộc Dominicô Nguyễn Chu Trinh, và đồng thời hiệp thông trong niềm vui với toàn thể giáo phận.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page