Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

 

Khẩu Hiệu : "Hành Trình Trong Ðức Ái"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

27/12/1940

Sinh

Tại Bãi Xan, Vĩnh Long

21/12/1969

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam

10/05/2000

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

15/08/2000

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

3/07/2001

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

17/08/2013

Qua đời

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

 

Giáo Phận Vĩnh Long cử hành Lễ giỗ mãn tang Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân

Thánh lễ an táng Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Tân Giám mục Vĩnh Long

Bài giảng trong Thánh lễ an táng Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Tân

Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân Giám Mục Vĩnh Long qua đời

TGM Vĩnh Long Cáo Phó Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân qua đời

Tường thuật thánh lễ tấn phong Giám Mục của ÐC Nguyễn Văn Tân

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Giám Mục Nguyễn Văn Tân

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page