Chúc Mừng hai Tân Giám Mục:
Ðức cha Phaolô Nguyễn Bình Tỉnh
và Ðức cha Toma Nguyễn Văn Tân

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm hai vị Tân Giám Mục Phó cho hai giáo phận Ðà Nẳng và Vĩnh Long.

 Tin Vatican (Vat.27 May 2000): Sáng thứ Bảy 27 tháng 5/2000, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm hai vị Tân Giám Mục Phó cho hai giáo phận Ðà Nẳng và Vĩnh Long.

 Ðức Tân Giám Mục Phó của giáo phận Ðà Nẳng là Ðức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tỉnh, thuộc Tu Hội Xuân Bích, và đương kim giám đốc Ðại Chủng Viện Huế, từ năm 1994 đến nay. Ðức Tân Giám Mục Phó Phaolô Nguyễn Bình Tỉnh, sinh tại Phát Diệm, ngày 30 tháng 6 năm 1930, được thụ phong linh mục ngày 31 tháng 5 năm 1960, cho giáo phận Kontum. Ngày 13 tháng 6 năm 1961, ngài gia nhập Tu Hội Xuân Bích, và du học Pháp, tại Học Viện Công Giáo Paris.

 Ðức Tân Giám Mục Phó của giáo phận Vĩnh Long là Ðức Cha Toma Nguyễn Văn Tân, sinh tại Bải Xan, Trà Vinh, ngày 27 tháng 12 năm 1940; được thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1969, tốt nghiệp Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X, Ðà Lạt, với văn bằng Cử Nhân Thần Học. Ðức Tân Giám Mục Phó Toma Nguyễn Văn Tân đã du học Roma, từ năm 1971 đến năm 1974, và tốt nghiệp Giáo Hoàng Ðại Học Ðường Grêgoriana, với bằng Tiến Sĩ Thần Học. Ngoại trừ nhiều nhiệm vụ khác nhau tại Vĩnh Long, Ðức Tân Giám Mục Phó Vĩnh Long, từ năm 1989 đến nay, là giáo sư ngoại trú môn Thần Học Luân Lý của Ðại Chủng Viện Cần Thơ; đồng thời từ năm 1992 đến nay, Ngài đảm nhận trách nhiệm các lớp Tiền Ðại Chủng Viện của giáo phận Vĩnh Long.

 Ðồng thời với việc bổ nhiệm Ðức Cha Toma Nguyễn văn Tân làm tân giám mục phó Vĩnh Long, ÐTC Gioan Phaolô II cũng đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Ðức Cha Phó Vĩnh Long Raphae Nguyễn văn Diệp, vì lý do sức khỏe, chiếu theo các khoản giáo luật 411 và 401, triệt 2.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page