Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Thái Bình

 

Khẩu Hiệu : "Chân Lý Trong Tình Thương"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

8/01/1932

Sinh

Tại Hà Nội

18/04/1958

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

24/03/1981

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

22/04/1981

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

18/06/1990

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Thái Bình, Việt Nam

3/12/1990

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thái Bình, Việt Nam

25/07/2009

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thái Bình, Việt Nam

 

Tường thuật lễ Tạ Ơn 28 năm Giám mục của Ðức Cha Nguyễn Văn Sang

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page