Cáo phó:

Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

được Chúa gọi về ngày 5 tháng 10 năm 2017

 

 

Cáo phó: Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang được Chúa gọi về ngày 5 tháng 10 năm 2017.

Thái Bình (WHÐ 6-10-2017) - Trong niềm tin vào Ðức Kitô Phục Sinh, Giáo phận Thái Bình trân trọng kính báo:

Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang,

Nguyên Giám Mục Giáo phận Thái Bình

Sinh ngày 8 tháng 1 năm 1931

tại Giáo xứ Lại Yên, Tổng Giáo Phận Hà Nội

Xã lại Yên, huyện Hoài Ðức, Hà Nội

Ðã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế,

được Chúa gọi về lúc 19h00 thứ Năm, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Tại Tòa Giám Mục Thái Bình

hưởng thọ 86 tuổi,

59 năm linh mục và 36 năm Giám mục

* * *

Tiểu Sử

Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình

Khẩu hiệu Giám mục: Chân lý trong tình yêu

Bút danh: Bạch Lạp

Sinh ngày 08 tháng 01 năm 1931, tại giáo xứ Lại Yên thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, xã Lại Yên, huyện Hoài Ðức, Hà Nội.

- Năm 1949-1954: Học Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, rồi Ðại chủng viện Xuân Bích - Liễu Giai, sau 2 năm học tại trường Trung học Pháp, tốt nghiệp với bằng tú tài Sinh ngữ, Triết học.

- Năm 1955-1958: Học Thần học tại Tiểu chủng viện Thánh Gioan.

- Ngày 18/4/1958: Thụ phong linh mục do Ðức cha Giuse Trịnh Như Khuê. Sau khi thụ phong linh mục, ngài coi sóc giáo xứ Hàm Long và làm giáo sư Tiểu chủng viện Thánh Gioan Hà Nội.

- Năm 1964: Chánh Văn phòng Toà Tổng giám mục Hà Nội.

- Năm 1973-1981: Giáo sư Ðại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.

- Năm 1979: Cha xứ Nhà thờ Chính toà Hà Nội.

- Ngày 24/3/1981: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, hiệu toà Sarda.

- Ngày 22/4/1981: Lễ tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính toà Hà Nội, do Ðức hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn chủ phong.

- Năm 1981-1990: Làm Giám đốc Ðại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.

- Ngày 03/12/1990: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục Giáo phận Thái Bình.

- Ngày 25/7/2009: Toà Thánh chấp thuận cho ngài nghỉ hưu, khi 78 tuổi, sau 28 năm làm Giám mục (trong đó 19 năm là Giám mục chính toà giáo phận Thái Bình).

- Từ ngày 25/7/2009 đến nay: Nghỉ hưu tại Toà Giám mục Thái Bình.

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam:

- Năm 1983-1989: Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

- Năm 1989-1995: Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

- Năm 1995-2001: Chủ tịch Uỷ ban Giáo dân trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Hồi 19g00, thứ Năm, ngày 05/10/2017: Ngài đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế - về Nhà Cha, tại Toà Giám mục Thái Bình, hưởng thọ 86 tuổi, với 59 năm linh mục và 36 năm Giám mục.

* * *

Chương Trình Tang Lễ

I. Nghi thức nhập quan và Thánh lễ đưa chân (thứ Sáu, 6/10/2017)

9g00: Tẩn liện và nhập quan

9g30: Di quan ra Nhà thờ Chính toà

10g00: Lễ nghi phát tang

10g15: Thánh lễ đưa chân tại Nhà thờ Chính toà

II. Lễ viếng (từ ngày 6/10/2017 đến 8/10/2017)

Thứ Sáu, 6/10/2017

14g00: Thánh lễ - Hạt Kiến Xương

17g00: Thánh lễ - Hạt Thành phố

20g00: Thánh lễ - Chủng sinh giáo phận Thái Bình

22g00: Canh thức

Thứ Bảy, 7/10/2017

5g00: Thánh lễ - Nhà Chung Thái Bình

8g00: Thánh lễ - Nam nữ tu sĩ

10g00: Thánh lễ - Hạt Ðông Hưng và Tây Hưng Yên

14g00: Thánh lễ - Hạt Thái Thuỵ

16g00: Thánh lễ - Hạt Bắc Tiền Hải

19g30: Thánh lễ - Giáo xứ Nhà thờ Chính toà

22g00: Canh thức

Chúa nhật, 8/10/2017

5g00: Thánh lễ - Nhà Chung Thái Bình

9g00: Thánh lễ - Hạt Nam Tiền Hải

14g00: Thánh lễ - Hạt Ðông Hưng

16g00: Thánh lễ - Thiếu nhi

19g30: Thánh lễ - Giáo xứ Nhà thờ Chính toà

22g00: Canh thức

III. Thánh lễ an táng (thứ Hai, 9/10/2017)

6g30: Nghi thức dập mạch

6g45: Quý Ðức cha, quý Cha mặc phẩm phục tại Nhà thờ Chính toà

7g00: Di quan ra lễ đài

7g45: Ðọc tiểu sử và các thư phân ưu

8g00: Thánh lễ an táng.

 

Toà Giám mục Thái Bình

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page