Ðức Cha Louis Hà Kim Danh

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Phú Cường

 

Khẩu Hiệu : "Kiên Nhẫn Thắng Mọi Sự"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

21/06/1913

Sinh

Tại Cần Thơ, Việt Nam

12/03/1940

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận, Việt Nam

08/06/1982

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Phú Cường, Việt Nam

10/10/1982

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Phú Cường, Việt Nam

22/02/1995

Qua đời

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Phú Cường, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page