Ðức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết

 

Khẩu Hiệu : "Thiên Chúa Là Tình Yêu"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

1/05/1927

Sinh

Tại Vĩnh Hội

29/06/1953

Ordained Priest

Giáo phận

1/07/1974

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Saigon, Việt Nam

11/08/1974

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Saigon, Việt Nam

19/03/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết, Việt Nam

6/12/1979

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phan Thiết, Việt Nam

10/08/1993

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phan Thiết (kiêm Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Sàigòn, Việt Nam)

1/04/2005

Hưu dưỡng

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phan Thiết

6/05/2015

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phan Thiết

 

 

Thánh Lễ an táng Ðức giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi nguyên Giám mục giáo phận Phan Thiết

Thánh Lễ an táng Ðức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi

Những mốc điểm thời gian đáng nhớ về cuộc đời Giám mục của Ðức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi

Ðức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi nguyên Giám Mục Phan Thiết qua đời ngày 6 tháng 5 năm 2015

Lễ Kim Khánh Linh Mục của Ðức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi

Lễ Ngân Khánh Giám Mục của Ðức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page