Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết

 

Khẩu Hiệu : "Tin Mừng Cho Người Nghèo Khó"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

11/11/1939

Sinh

Tại Nghệ An

29/04/1965

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

4/07/2001

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Phan Thiết, Việt Nam

11/08/2001

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Phan Thiết, Việt Nam

1/04/2005

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phan Thiết, Việt Nam

25/07/2009

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phan Thiết, Việt Nam

18/08/2014

Qua đời

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phan Thiết, Việt Nam

 

Giáo Phận Phan Thiết cử hành Lễ Giỗ Mãn Tang Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

Thánh Lễ an táng Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan và tu đoàn bác ái xã hội

Cáo phó Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đã được Chúa gọi về

Lễ Tạ Ơn và tri ân Giám Mục Phan Thiết và Ðức ông Tổng Ðại diện

Tường Thuật Thánh Lễ Phong Chức Giám Mục của Ðức Cha Nguyễn Thanh Hoan

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page