Ðức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm

của Ðức Cha Bùi Tuần

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm của Ðức Cha Bùi Tuần.

Tin Vatican (VIS 2/10/2003) - Thứ Năm, mùng 2 tháng 10 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã chấp nhận đơn của Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần, giám mục Long Xuyên,  xin từ nhiệm, vì đã đến hạn tuổi 75 theo như giáo luật đã ấn định. Ðồng thời, ÐTC  cũng đã bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục phó, lên kế vị, làm giám mục chính tòa Giáo Phận Long Xuyên.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page