Ðức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiếu

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hưng Hóa

 

Khẩu Hiệu : "Các Con Hãy Nên Chứng Nhân Của Thầy"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

19/03/1921

Sinh

Hàm Phu, Ninh Bình, Việt Nam

26/05/1951

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận, Việt Nam

11/03/1990

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

11/04/1991

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

09/05/1992

Qua đời tại Thủ Ðức

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page