Ðức cố Tổng Giám Mục

Philipphê Nguyễn Kim Ðiền

Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế

 

Khẩu Hiệu : "Nên Mọi Sự Cho Mọi Người"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

13/03/1921

Sinh

Tại Long Ðức

21/07/1947

Thụ phong Linh Mục

Dòng Tiểu Ðệ Phúc Âm theo Cha Charles de Foucault

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Cần Thơ, Việt Nam

22/01/1961

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Cần Thơ, Việt Nam

30/09/1964

Ðược bổ nhiệm

Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam

11/03/1968

Kế nhiệm

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam

8/06/1988

Qua đời

Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam

 

Lời chứng của Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý về ÐTGM Nguyễn Kim Ðiền

Lời phát biểu của ÐTGM Nguyễn Kim Ðiền tại Mặt Trận Tổ Quốc (1977)

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page