Ðức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng

 

Khẩu Hiệu : "Hãy Ra Khơi"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

04/10/1919

Sinh

Tại Hà Nội

03/12/1949

Thụ phong Linh Mục

Giáo Phận, Việt Nam

10/01/1979

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hải Phòng, Việt Nam

18/02/1979

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hải Phòng, Việt Nam

10/03/1999

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hải Phòng, Việt Nam

 

 

Tin Buồn Ðức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương Qua Ðời

 

Back to Vietnamese Missioanries in Asia Home Page