TIN BUỒN
Ðức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
Giám Mục Hải Phòng, đã qua đời
chiều thứ Tư ngày 10.03.99

Ðức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, Giám Mục Hải Phòng, đã qua đời ngày 10.03.99.

Hải Phòng - 10.03.99 - Ðức Hồng Y Phaolo Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà-Nội và Cha Laurent Phạm Hân Quynh, Tổng Ðại Diện Hải Phòng, vừa gởi điện thư sang Roma báo tin Ðức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, Giám Mục Hải Phòng qua đời lúc 14:55 chiều (giờ Việt Nam) ngày thứ Tư 10.03.99 tại Hải Phòng, sau nhiều tháng chịu bệnh. Ðức Cha Nguyễn Tùng Cương sinh tại Hà Nội ngày 4 tháng 10 năm 1919; thụ phong Linh Mục 3.12.1949, được bổ nhiệm làm Giám Mục Hải Phòng 10 tháng Giêng năm 1979, và được tấn phong ngày 18.02 cũng năm 1979.

Ban Việt Ngữ Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu, xin hiệp ý với toàn thể giáo phận Hải Phòng và gia đình thân thuộc, để cầu nguyện cho Ðức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, và xin thân thành chia buồn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page