Ðức Cha Giuse Nguyễn Tích Ðức

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột

 

Khẩu Hiệu : "Ðạt Tới Người Mới"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

22/02/1938

Sinh

Bút Ðông

21/12/1967

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

21/04/1997

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

17/06/1997

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

29/12/2000

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

17/05/2006

Hưu Dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

23/05/2011

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

 

Ðức cha Giuse Nguyễn Tích Ðức nguyên giám mục Ban Mê thuột đã qua đời

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page