Ðức cha Giuse Nguyễn Tích Ðức,

nguyên giám mục Ban Mê thuột đã qua đời

 

Ðức cha Giuse Nguyễn Tích Ðức, nguyên giám mục Ban Mê thuột đã qua đời.

(VP Tòa Giám Mục 5/23/2011)

 

Cáo Phó

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh

Toà Giám Mục Ban Mê Thuột vô cùng thương tiếc kính báo:

 

 

Ðức Cha Giuse Nguyễn Tích Ðức

Nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

 

Ðã an nghỉ trong Chúa lúc 07 giờ 45, thứ hai ngày 23 tháng 05 năm 2011

(nhằm ngày 21 tháng 04 Tân Mão) tại Sài Gòn

Hưởng thọ 73 tuổi, 44 năm Linh mục (1967 - 2011), 11 năm Giám mục (2000 - 2011).

 

Nghi thức tẩm liệm: 19g00, thứ hai ngày 23 tháng 05 năm 2011, tại Sài Gòn.

 

Lễ viếng: từ 08g00 đến 20g00, ngày 24 và ngày 25 tháng 05 năm 2011

Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.

 

Thánh lễ an táng: 08g00, thứ năm ngày 26 tháng 05 năm 2011

Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

Do Ðức Giám mục Giáo phận chủ sự.

An táng trong Khuôn viên Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Ðức Cha cố Giuse.

 

N.B: - Xin miễn vòng hoa và trướng

 

- Xin quý Cha Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha cố Giuse.

 

Tiểu sử Ðức Cha cố Giuse Nguyễn Tích Ðức:

Sinh ngày 22.02.1938, tại Giáo xứ Bút Ðông, Hà Nội

Thuộc xã Trác Bút, huyện Duy Tiên, Hà Nam

1948 - 1950: Học Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên, Hà Nội

1951 - 1958: Học Tiểu Chủng Viện Piô XII (tại Hà Nội và Sài Gòn)

1958 - 1968: Học Giáo Hoàng Học Viện Piô X (Ðà Lạt)

Thụ phong Linh mục: 21.12.1967, tại Sài Gòn, do Ðức Giám Mục Phêrô Nguyễn Huy Mai

Tấn phong Giám mục: 17.06.1997, tại Ban Mê Thuột, do Ðức Giám Mục Giuse Trịnh Chính Trực.

 

Ðã phục vụ:

1968 - 1986: Giáo sư Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh - Ban Mê Thuột

1986 - 1997: Quản xứ Hưng Ðạo (Ban Mê Thuột)

1997 - 2001: Giám mục phó Giáo phận Ban Mê Thuột

2001 - 2006: Giám mục Chính toà Giáo phận Ban Mê Thuột

Từ năm 2006: Hưu tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột.

Ðược Chúa gọi về lúc 07g45, ngày 23 tháng 05 năm 2011

(Nhằm ngày 21 tháng 04 Tân Mão)

 

Văn Phòng Toà Giám Mục Ban Mê Thuột kính báo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page