Những Tông Huấn và Sứ Ðiệp

của Ðức Thánh Cha Phaolô VI

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

Sứ Ðiệp Hòa Bình

Sứ Ðiệp Hòa Bình năm 1978: Hãy Nói Không Với Bạo Lực Và Vâng Với Hòa Bình

Sứ Ðiệp Hòa Bình năm 1977: Nếu Muốn Có Hòa Bình Hãy Bênh Vực Sự Sống

Sứ Ðiệp Hòa Bình năm 1976: Những Vũ Khí Thật Sự Của Hòa Bình

Sứ Ðiệp Hòa Bình năm 1975: Sự Hòa Giải Con Ðường Dẫn Ðến Hòa Bình

Sứ Ðiệp Hòa Bình năm 1974: Hòa Bình Cũng Tùy Thuộc Ở Bạn

Sứ Ðiệp Hòa Bình năm 1973: Hòa Bình Là Ðiều Có Thể Có Ðược

Sứ Ðiệp Hòa Bình năm 1972: Dấn Thân Phục Vụ Cho Công Bằng

Sứ điệp Hòa Bình năm 1971: Mọi Người Là Anh Em Tôi

Sứ điệp Hòa Bình năm 1970: Giáo dục mình đón nhận hòa bình nhờ qua sự hòa giải

Sứ điệp Hòa Bình năm 1969: Cổ Võ Nhân Quyền Là Con Ðường Dẫn Ðến Hòa Bình

Sứ điệp Hòa Bình năm 1968: Giá Phải Trả Cho Hòa Bình

 

Lịch Sử Ngày Hòa Bình Thế Giới

Lịch sử Ngày Hòa bình Thế giới

 

Tông Huấn và Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha trong những năm qua

Tông Huấn và Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha trong những năm qua

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page