Dung Mạo Hòa Bình

Sứ Ðiệp Hòa Bình ngày 1 tháng giêng hằng năm

do Ðức Ông Peter Nguyễn Văn Tài biên soạn

(updated by Vietnamese Missionaries in Asia)


Lịch sử Sứ điệp Hòa Bình

 

I. Lịch sử Ngày Hòa bình Thế giới

Ngày 4 tháng 10 năm 1965, trong diễn văn lịch sử đọc trước Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập của tổ chức này, Ðức Phaolô VI đã long trọng nhắc lại sứ vụ khó khăn, nhưng đó là sứ mệnh cao quý nhất của Liên Hiệp Quốc: "Hành động để nối kết các quốc gia, để liên kết nước này với nước khác, là nhịp cầu, là mạng lưới tương giao giữa các dân tộc, là kiến tạo tình huynh đệ không phải chỉ cho một số, mà cho tất cả các dân tộc. . ." và ngài tha thiết kêu gọi: "Ðừng bao giờ có chiến tranh! Hòa bình phải hướng dẫn vận mệnh các dân tộc và của toàn thể nhân loại".

Ðể biểu lộ quyết tâm của Giáo Hội đối với vấn đề công lý và hòa bình, năm 1967 Ðức Phaolô VI thiết lập Hội đồng Giáo hoàng "Công lý và Hòa bình". Kể từ năm 1968, ngài thiết lập thêm ngày "Hoà bình Thế giới". Hằng năm theo thông lệ, vào ngày 01 tháng giêng, các vị Giáo hoàng công bố một sứ điệp hòa bình với một chủ đề rõ ràng.

II. Các sứ điệp Hòa bình

Các sứ điệp Hòa bình đã được công bố vào ngày 01 tháng giêng mỗi năm với các chủ đề như sau:

Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI

1. Năm 1968: "Giá phải trả cho hòa bình"

2. Năm 1969: "Những quyền lợi của con người là con đường dẫn đến hòa bình"

3. Năm 1970: "Giáo dục cho hòa bình, nhờ sự hòa giải"

4. Năm 1971: "Mọi người là anh em tôi"

5. Năm 1972: "Nếu muốn có hòa bình, hãy dấn thân cho công bằng"

6. Năm 1973: "Hòa bình là điều có thể có được"

7. Năm 1974: "Hòa bình cũng tùy thuộc ở bạn"

8. Năm 1975: "Sự hòa giải, con đường dẫn đến hòa bình"

9. Năm 1976: "Những vũ khí thật sự của hòa bình"

10. Năm 1977: "Nếu muốn có hòa bình, hãy bênh vực sự sống"

11. Năm 1978: "Hãy nói không với bạo lực, và vâng với hòa bình"

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

12. Năm 1979: "Ðể đạt đến hòa bình, hãy giáo dục cho hòa bình"

13. Năm 1980: "Sự thật, sức mạnh của hòa bình"

14. Năm 1981: "Tự do, sức mạnh của hòa bình"

15. Năm 1982: "Hòa bình, quà tặng của Thiên Chúa cho con người"

16. Năm 1983: "Ðối thoại để xây dựng hòa bình, đó là một thách thức cho thời đại chúng ta"

17. Năm 1984: "Từ một quả tim mới, hòa bình ló dạng"

18. Năm 1985: "Hòa bình và tuổi trẻ sánh bước bên nhau"

19. Năm 1986: "Hòa bình là một giá trị không biên giới: Nam-Bắc, Ðông-Tây: Chỉ có một thứ hòa bình"

20. Năm 1987: "Phát triển và liên đới: hai chìa khóa cho hòa bình"

21. Năm 1988: "Tự do tôn giáo: Ðiều kiện cho hòa bình"

22. Năm 1989: "Ðể kiến tạo hòa bình: hãy tôn trọng những người thiểu số"

23. Năm 1990: "Hòa bình với Thiên Chúa Hóa Công, hòa bình với mọi người"

24. Năm 1991: "Nếu bạn muốn hòa bình, hãy tôn trọng lương tâm mọi người"

25. Năm 1992: "Các tín hữu đoàn kết xây đắp hòa bình"

26. Năm 1993: "Nếu muốn hòa bình, hãy bước đến với người nghèo"

27. Năm 1994: "Gia đình kiến tạo hòa bình cho gia đình nhân loại"

28. Năm 1995: "Phụ nữ: Thầy dạy của hòa bình"

29. Năm 1996: "Hãy cho con cháu chúng ta một tương lai hòa bình"

30. Năm 1997: "Hãy tha thứ và lãnh nhận hòa bình"

31. Năm 1998: "Từ công lý của mỗi người đến hòa bình cho tất cả"

32. Năm 1999: "Tôn trọng nhân quyền: Bí quyết của hòa bình đích thực"

33. Năm 2000: "Bình an dưới thế cho người Chúa thương!"

34. Năm 2001: "Ðối thoại giữa các nền văn hóa cho một nền văn minh yêu thương và hòa bình"

35. Năm 2002: "Không thể có hòa bình nếu không có công lý, không thể có công lý nếu không có sự tha thứ"

36. Năm 2003: "Hòa bình dưới thế: Một cam kết liên lỉ"

37. Năm 2004: "Một dấn thân luôn mang tính thời sự: giáo dục về hòa bình"

38. Năm 2005: "Hãy chiến thắng sự dữ bằng điều thiện"

Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

39. Năm 2006: "Chỉ trong sự thật mới có hòa bình"

40. Năm 2007: "Nhân vị, trọng tâm của hòa bình"

41. Năm 2008: "Gia đình nhân loại: cộng đồng hòa bình"

42. Năm 2009: "Bài trừ nghèo đói, xây dựng hòa bình"

43. Năm 2010: "Nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên"

44. Năm 2011: "Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình"

45. Năm 2012: "Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình"

46. Năm 2013: "Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình"

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

47. Năm 2014: "Tình huynh đệ, nền tảng và con đường dẫn tới hòa bình"

48. Năm 2015: "Không còn là nô lệ nữa, nhưng là anh em"

49. Năm 2016: "Hãy chiến thắng dửng dưng và chinh phục hòa bình"

50. Năm 2017: "Bất bạo động: một đường lối chính sách hòa bình"

51. Năm 2018: "Người di dân và người tị nạn: những người tìm kiếm hoà bình"

52. Năm 2019: "Chính trị tốt phục vụ hòa bình"

53. Năm 2020: "Hòa bình như một cuộc hành trình của Hy Vọng: Ðối Thoại, Hòa Giải và Hoán Cải về Sinh Thái"

54. Năm 2021: "Văn hóa quan tâm, đường dẫn tới hòa bình"

55. Năm 2022: "Ðối thoại liên thế hệ, Giáo dục và Việc làm: Những Công cụ để xây dựng Hòa bình bền vững"

 

(Last updated by Rev. Joseph Truong on Jan 1, 2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page