Một Vài Gợi Ý

Về Việc Dạy Giáo Lý

Lm Lê Quang Uy, DCCT

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Về Việc Ra Ðề Và Chấm Bài Thi Giáo Lý

Soạn Giáo Án Một Bài Giáo Lý

Nghi Thức Tiếp Nhận Và Sai Ði dành cho Giáo Lý Viên Mới

 

Lm. Lê Quang Uy, DCCT

 


Back To Vietnamese Missionaries In Asia Home Page