Tiểu Sử
Ðức Tân Tổng Giám Mục Saigon
Archbishop J.B. Phạm Minh Mẫn


Tòa Thánh bổ nhiệm các Giám Mục Việt Nam


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page