Thánh Phanxicô Xaviê
nhà truyền giáo tại Châu Á

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW


Back to Radio Veritas Asia Home Page