Tường thuật chuyến viếng thăm

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

tại Ðại Hội Gia Ðình Thế Giới Lần Thứ X

(Rôma 22~26/06/2022)

 

 


 

Thánh lễ Ðức Thánh cha chủ tọa bế mạc Ðại hội X các Gia đình

Chương trình ngày cuối của Ðại hội Gia đình

Ngày thứ ba của Ðại hội Gia đình thế giới

Huấn dụ của Ðức Thánh cha tại Lễ hội các gia đình thế giới

Khai mạc Ðại hội Gia đình Thế giới lần thứ X tại Roma

Ðức Thánh cha cám ơn các giám mục và cha sở tham gia Ðại hội các Gia đình Công giáo

 

Họp báo về Ðại hội gia đình Công giáo thế giới ở Roma

Chương trình Ðại hội Gia đình Thế giới năm 2022

Họp báo về Ðại hội các Gia đình Công giáo thế giới kỳ X

Công bố chủ đề cho Hội nghị Gia đình Thế giới tại Rôma vào năm 2021

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page