Các đề tài Tuần tĩnh tâm Mùa Chay

của Giáo triều Rôma

 

Các đề tài Tuần tĩnh tâm Mùa Chay của Giáo triều Rôma.

Roma (WHÐ 03-03-2016) - Cũng như những năm trước, năm 2016 Ðức Thánh Cha và các thành viên của Giáo triều Rôma sẽ tĩnh tâm Mùa Chay tại "Nhà Thầy Chí thánh" (Casa Divin Maestro) ở Ariccia trong các ngày từ 06 đến 11 tháng Ba. Trong thời gian này, sẽ tạm ngưng các buổi tiếp kiến, kể cả buổi tiếp kiến chung vào ngày thứ Tư.

Vị giảng thuyết cho tuần tĩnh tâm năm 2016 là linh mục Ermes Ronchi thuộc Dòng Tôi tớ Ðức Mẹ, với các bài suy niệm lấy đề tài từ mười câu hỏi trong Phúc Âm.

Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 18g Chúa nhật 06 tháng 03 năm 2016 với giờ Chầu Thánh Thể và Kinh chiều. Những ngày tiếp theo khởi sự lúc 7g30 sáng với Kinh sáng, rồi đến bài suy niệm 1 lúc 9g30, sau đó là Thánh Lễ đồng tế. Bài suy niệm 2 vào lúc 16g00, sau đó là Chầu Thánh Thể và Kinh chiều. Ngày 11 tháng Ba năm 2016 chỉ có một bài suy niệm.

Mười câu hỏi (mười đề tài suy niệm) là:

1/ Các anh tìm gì thế? (Ga 1,38)

2/ Tại sao các con sợ? Các con vẫn chưa có đức tin sao? (Mc 4,40)

3/ Các con là muối đất. Nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì ướp cho nó mặn lại được? (Mt 5,13)

4/ Còn các con, các con bảo Thầy là ai? (Lc 9,20)

5/ Rồi quay sang người phụ nữ, Ðức Giêsu bảo ông Simon: "Con thấy người phụ nữ này chứ?" (Lc 7,44)

6/ Các con có mấy chiếc bánh? (Mc 6,38; Mt 15,34)

7/ Chúa Giêsu ngẩng lên và hỏi người phụ nữ: "Họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" (Ga 8,10)

8/ Này bà, sao bà lại khóc? Bà tìm ai?

9/ Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không? (Ga 21,16)

10/ Maria nói với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?" (Lc 1,34).

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page