Lời buộc tội cha Nguyễn Văn Lý

là một loạt những hành động mạnh mẽ

của cộng sản Việt Nam

nhằm chống lại các nhóm tôn giáo

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Lời buộc tội cha Nguyễn Văn Lý là một loạt những hành động mạnh mẽ của cộng sản Việt Nam nhằm chống lại các nhóm tôn giáo.

Hà Nội, Việt Nam (Zenit 19/10/2001). Hội báo chí tường trình rằng, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã kết án linh mục Tadeo Nguyễn văn Lý 15 năm tù về tội phá hoại sự đoàn kết đất nước và vi phạm lệnh giam giữ.

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước đó đã từ chối lời yêu cầu của Hoa kỳ kêu gọi thả tự do cho Cha Nguyễn Văn Lý, nói rằng việc giam giữ Cha Nguyễn Văn lý là chuyện nội bộ của Việt Nam.

Dạo tháng Giêng năm 2001, trong một lời chứng trước một ủy ban của Hoa Kỳ, cha Nguyễn Văn Lý thúc giục quốc hội Hoa kỳ nên đình hoãn việc phê chuẩn hiệp thương cho đến khi Việt Nam nới lỏng những hạn chế về tự do tôn giáo. Cha Nguyễn Văn Lý đã bị đặt dưới sự giam giữ hành chánh, một lệnh tương đương với việc giam giữ tại nhà, sau khi cha Nguyễn Văn Lý đưa lời chứng tại ủy ban Hoa kỳ. Vào tháng 3/2001, nhà cầm quyền cộng sản cũng ra lệnh cấm ngài thi hành những chức vụ linh mục tại giáo xứ của ngài.

Trong một phiên xử vội vàng trong một ngày tại trung tâm thành phố Huế, đài truyền hình nhà nước cho thấy một cha Nguyễn Văn Lý gầy yếu đang lắng nghe lời buộc tội với đôi mắt nhắm kín, sau đó ngài bị hai công an dẫn ra khỏi tòa án.  Lời buộc tội cha Nguyễn Văn Lý là một loạt những hành động mạnh mẽ của cộng sản Việt Nam nhằm chống lại những thành viên của các nhóm tôn giáo không được chấp nhận bởi nhà nước Việt Nam.

Tháng 9/2001 vừa qua, ông Hồ Tấn Anh, một nông dân 61 tuổi và là một nhà lãnh đạo của phong trào thanh niên Phật Tử tại miền trung Việt Nam, đã tự thiêu để phản đối những sự kiềm chế của nhà nước Việt Nam đối với phong trào của ông ta.


Back to Home Page